Розділи економіки

Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів

Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховують (за даними дод. 1) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства:

де Ii - питома вага 1-ї, 2-ї 3-ї та 4-ї групи основних фондів (відповідно до державного класифікатора ДК-013-97 та «Положенням про внесення змін до закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 349- IV від 24.12.02»);- вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому;- первина вартість і-ї групи основних виробничих фондів на початок року, грн.

I + II +III = 4547+6729+491=11767 тис.грн.

IV + IV + VII + IX = 6582+30356+1530+442=38910 тис.грн

XI+ Х= 132+ 193=325 тис.грн

V+ VIII =920+121 =1041 тис.грн.

+ 38910+ 325+ 1041= 52043 nbc/uhy/=% =22?61%=%=74?77 %=% =0?62%=%=2?00%

Група фондів

Вартість, тис. грн

Групи

Річні норми амортизаційних відрахувань, %

Питома вага кожної групи, % (Ii)

Будівельні споруди

4547

11767

І

8

22,61%

Споруди

6729

Передавальні пристрої

491

Машини та обладнання

6582

38910

ІІ

40

74,77%

Транспортні засоби

30356

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

442

Електричні та механічні прилади

1530

Інші види основних фондів

132

325

ІІІ

24

0,62%

Методичне забезпечення

193

Комп'ютерна техніка

920

1041

IV

60

2,00%

Засоби зв'язку

121

Разом (Bn)

52043

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

Сутність та походження грошей
Гроші пронизують усі сфери соціального життя і є невід’ємною складовою існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній цивілізації здійснюється через використання гроше ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.