Розділи економіки

Передумови глобалізації

Перш ніж перейти до з’ясування сутності глобалізації, доречно проаналізувати передумови цього процесу, що характеризувалися синхронними суспільними змінами на початку та в середині ХХ століття. Аналіз релевантних теорій глобалізації світових тенденцій наведений у табл.1.

Таблиця 1. Аналіз релевантних теорій глобалізації світових тенденцій

Глобалізаційні тенденції

Характеристика

1.

Інтенсифікація товарних і фінансових потоків, які рухаються через кордони національних держав

Болісний перелом, спричинений двома світовими війнами та міжвоєнною депресією, призвів до виникнення інтенсивної й стійкої тенденції формування в розвинутих країнах транснаціональної економіки, а також «революції» міжнародної торгівлі та зростання ролі ТНК. Це призвело до поглиблення міжнародного поділу праці, бурхливого росту кількості та розмірів ТНК, виникненню світових ринків сировини, капіталу, робочої сили тощо, тобто до економічної глобалізації. Значна частка росту обсягів експорту в розвинутих країнах була забезпечена розвитком саме ТНК, оскільки за різними оцінками від 33% до 40% міжнародної торгівлі - це внутрішньофірмова торгівля, тобто передача необхідних для виробничих процесів комплектуючих з одного підрозділу ТНК до іншого.

2.

Формування сфери транснаціональної політики

Слідом за кризою - сплеском ксенофобії, крахом встановленої версальськими (1919р.) та вашингтонськими угодами (1921-1922рр.) системи міжнародних відносин, другою світовою та «холодною» війнами сталася «революція» міжнародної бюрократії, яка спричинила безпрецедентне зростання кількості як міжурядових (ООН, ЮНЕСКО, Світовий банк тощо), так і неурядових міжнародних організацій та переорієнтацією їх на нові напрямки діяльності. На відміну від орієнтації в ХІХ - початку ХХ ст на рішення державних проблем (право нації на само визнання, захист національно-державного суверенітету, запобігання міждержавних проблем тощо), переважна орієнтація з середини ХХ ст - на рішення гуманітарних проблем (права людини, захист етнокультурних меншин, запобігання геноциду, глобальним катастрофам тощо).

3.

Комунікаційна «революція»

З середини 20-х рр. ХХ ст. починається систематичне радіомовлення на коротких хвилях, з початку 60-х рр. розвивається телевізійне мовлення через ретрансляційні супутники, а з початку 70-х рр. - комп’ютерні мережі. Масові телекомунікації перестають бути просторово обмеженими.

4.

Концептуалізація суспільних змін

Ще однією тенденцією зрушення початку та всередині ХХ ст стало виникнення дискурсу розрізнення між старою, замкненою в межах національної держави соціальної організації, та нової, яка поширюється на групи країн або навіть увесь світ.

Розглянуті вище тенденції є синхронними й виглядають як контрастний перехід від старої (просторово/територіально «закритої» соціальної організації) до нової («відкритої» соціальної) організації. Ці зміни обумовлені серією екстраординарних подій, які відбулися на початку та в середині ХХ століття. Дві світові війни, революції та громадянські війни, економічна криза (1929-1933рр.) порушили тенденцію повільної інтернаціоналізації в економічних, політичних, культурних сферах. До того ж ці кризи порушили й звичний уклад життя, який базувався на цінностях економічної самодостатності, політичного суверенітету, культурної однорідності національних держав. Серія таких екстраординарних подій спричинила таке зрушення в діяльності індивідів, в організації ними громадського життя, після якого ні націоналізм, ні ідеологічна конфронтація, ні навіть жахи війн, організованої ксенофобії й геноциду не змогли «поховати» транснаціональний капіталізм, транснаціональну політику «загальнолюдських цінностей», транснаціональну масову культуру [4].

Подібні статті по економіці

Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

Інтегральна ефективність діяльності
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.