Розділи економіки

Продуктивна зайнятість у контексті забезпечення економічного зростання

Науково-практичне обґрунтування стратегії забезпечення людського розвитку за рахунок економічного зростання є одним з найважливіших напрямів реалізації економічної думки. У межах цієї роботи ми маємо на меті дослідити важливу складову цієї стратегії - забезпечення продуктивної зайнятості. Необхідність зміни пріоритетів економічної політики держави в бік орієнтації на розвиток людини обумовлена не лише глобалізаційними процесами, загальносвітовими тенденціями, загостренням конкуренції у високотехнологічних сферах виробництва, а й істотним відставанням нашої країни від європейської спільноти за соціальними показниками. На перше місце в системі чинників економічного зростання мають вийти проблеми людського розвитку в найширшому розумінні, і однією з найважливіших із них є забезпечення продуктивної зайнятості [3].

Можливість займатися продуктивною працею, забезпечення зайнятості - основна сполучна ланка між досягненням економічного зростання і створенням можливостей для розвитку людини. У цьому випадку під «зайнятістю» розуміються способи отримання засобів існування, а не лише оплачувана робота. З точки зору створення можливостей для людського розвитку зайнятість важлива як трудова діяльність у широкому сенсі слова. У законодавстві України зайнятість населення визначається як трудова діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить чинному законодавству і, як правило, приносить заробіток (трудовий дохід). Слід підкреслити, що в цивілізованій країні ця діяльність має відбуватися в безпечних і здорових умовах праці, здійснюватися на підставі законного трудового договору з роботодавцем або бути належним чином оформленою самостійною роботою, приносити трудовий дохід у грошовій або іншій формі, вищий за прожитковий мінімум. На рис. 3.1. схематично зображено роль продуктивної зайнятості в забезпеченні взаємозв'язку економічного зростання та людського розвитку.

Рис. 3.1 Роль продуктивної зайнятості у забезпеченні взаємозв'язку економічного зростання та людського розвитку

Соціально орієнтована держава здійснює економічну політику, пріоритетом якої є людський розвиток, через регулювання сфери зайнятості населення, забезпечення прискорення соціально-економічного розвитку, неухильне поширення продуктивної праці та загальне піднесення життєвого рівня населення [3].

Рис. 3.2 Варіанти стратегій досягнення економічного зростання

Завдання поєднання економічного зростання і людського розвитку можна сформулювати як завдання забезпечення економічного зростання, яке супроводжується створенням нових економічно ефективних робочих місць, що розширює можливості зайнятості. У цілому з урахуванням екстенсивних та інтенсивних факторів економічне зростання, виражене у динаміці ВВП, залежить від динаміки рівня зайнятості, продуктивності праці і чисельності економічно активного населення. Збільшення рівня зайнятості саме і відображає розширення можливостей працевлаштування. Економічне зростання може досягатися як шляхом розширення можливостей, так і шляхом зростання продуктивності праці. На збільшення можливостей працевлаштування позитивно впливає збільшення ВВП на душу населення, тобто зростання продуктивності праці, але збільшення доходів не означає автоматичного розширення можливостей працевлаштування. Показники розширення можливостей у країнах зі схожими показниками темпів зростання доходу на душу населення відрізняються один від одного. Інакше кажучи, однакові показники розширення можливостей можуть бути досягнуті в умовах і швидких і повільних темпів зростання продуктивності праці.

Ідеальний сценарій такий: стійке економічне зростання веде до розширення можливостей зайнятості, сприяючи скороченню безробіття, збільшенню продуктивності праці й підвищенню доходів дедалі більшої частки працюючих. Якщо ж економічне зростання не супроводжується збільшенням кількості робочих місць, збільшення доходів і підвищення продуктивності праці, за інших однакових умов, приносять користь лише тим, хто має роботу, а в цілому відзначається зростання безробіття і збільшення розриву між зайнятими й безробітними.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація, планування та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва яєць
Птахівництво - одна з важливих галузей сільського господарства, яка забезпечує населення цінними продуктами харчування. Яйця, м'ясо молодняку і дорослої птиці курей, качок, гусей, індиків, а також такі продукти переробки, як яєчний пор ...

Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві
економічна продуктивність праця Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань щодо розвитку національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залеж ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.