Розділи економіки

Аналіз господарської діяльності підприємства

Важливим етапом проведення організаційно-економічної характеристики господарської діяльності підприємства є оцінка економічних показників, які дають можливість попередньо визначити позитивні і негативні сторони його діяльності. Аналіз сучасного стану економічного розвитку ТОВ «Котлозавод Крігер» будемо проводити за три останні звітні періоди (2009-2011 рр.). Для проведення порівняльного аналізу основних фінансово-економічних показників оберемо за базу 2009 рік, відносно якого будемо визначати відхилення основних показників господарської діяльності підприємства. Використовуючи дані фінансової річної звітності, а саме, Звіт про фінансові результати (форма №2) та Балансу (форма №1) підприємства, узагальнимо основні показники господарської діяльності підприємства у таблиці 2.2.

необоротний актив управління нормативний

Таблиця 2.2 Характеристика основних економічних показників ТОВ «Котлозавод Крігер»

№ з/п

Показники

Од. виміру

2009р.

2010р.

2011р.

2011 р. до 2009р., %

1.

Доход (виручка) від реалізації продукції

тис.грн

5717,2

13112

28649

>в 5,01 р

2.

Чистий дохід від реалізації продукції

тис.грн

-

11450

25311

>в 2,21 р

3.

Фактичні обсяги виробництва продукції

тис.грн

21785

12329

20931

-3,93

4.

Валовий фінансовий результат від реалізації продукції: - прибуток

тис.грн.

97,4

804

4461

>в 45,81 р

1.

- збиток

-

-

-

-

5.

Чистий фінансовий результат: - прибуток

тис.грн

3125

-

3295

+5,44

1.

- збиток

-

230

-

-

6.

Продуктивність праці

тис. грн./ос.

8,5

14,52

9,16

+7,76

7.

Фонд оплати праці:

тис.грн тис.грн.

1.

- річний

2565

849

2285

-10,92

1.

- місячний

213,75

70,75

190,421

-10,91

8.

Фондовіддача

Х

80,6

25,73

14,74

-81,71

9.

Фондомісткістьгосподарської діяльності

Х

0,01

0,04

0,07

> в 7,00 р

10.

Фондоозброєність

тис. грн./ос.

10,05

24,53

36,22

> в 3,60 р

11.

Матеріаломісткість господарської діяльності

х

0,62

0,69

0,69

+11,29

12.

Трудомісткість господарської діяльності

х

0,14

0,1

0,15

+7,14

13.

Матеріаловіддача

х

1,6

1,45

1,46

-8,75

14.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Х

3,98

78,4

72,68

> в 18,26 р

15.

Тривалість обороту оборотних активів

дні

91,7

4,66

5,02

-94,53

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Розміщення продуктивних сил Німеччини
Тема курсової роботи - “Розміщення продуктивних сил Німеччини”. На сьогоднішній час дана тема є більш ніж актуальною для нашої країни, адже Німеччина є найбільшим донором України на двосторонньому рівні. Державні заходи підтримки з бок ...

Структура та управління ЖКГ у Запорізькому регіоні
Житлово-комунальне господарство - це одна з важливих та пріоритетних галузей національного господарського комплексу, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів та суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.