Розділи економіки

Іноземне інвестування в економіку України та його регіональна характеристика (на прикладі львівської області)

Загальний стан надходження іноземних інвестицій у Львівську область відображений на рис. 3.1.

Рис. 1. Обсяги іноземних інвестицій в економіку Львівщини у 1998-2008 pp.

Як видно з даних рис. 3.1, динаміка надходжень іноземних інвестицій в економіку регіону має нестабільний характер, однак можна прослідкувати формування тенденцій до поступового збільшення їхніх обсягів. Так, на початок 2008 р. обсяг іноземних інвестицій, залучених в економіку Львівщини, зріс, порівняно з 2007 р. на 24,4 млн. дол. США і становить 109,6 млн. дол. США.

Суттєві зміни відбуваються і в надходженні іноземних інвестицій в цілому по Україні. Так, кумулятивний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за останні 10 років станом на 1.01.2008 р. склав 9,2 млрд. дол. США, на 1.01.2006 p. - 16,4 млрд. дол. США. Якщо порівняти цю суму з іноземними інвестиціями у польську економіку, то вона дорівнює лише одному року. Показовим є рівень залучення іноземних інвестицій на одного мешканця. У Чехії він склав за 2006 р. 3603 дол. США, у Словенії - 2754 дол. США, у Естонії - 2647 дол. США, а в Україні - 140 дол, США [13,84].

Особливістю іноземного інвестування в Україні є нерівномірний регіональний розподіл прямих іноземних інвестицій. Аналіз динаміки надходжень прямих іноземних інвестицій протягом 1998-2008 pp. дозволяє виділити групу лідерів. Це Київ - 2123,4 млн. дол. США, Дніпропетровська обл. - 598,4 млн. дол. США, Київська обл. - 473,7 млн. дол. США, Запорізька обл. - 442,0 млн. дол. США, Донецька область обл. - 434,2 млн. дол. США. До Львівської області за ці роки надійшло 304,9 млн. грн. водночас у Київську, Запорізьку, Донецьку області за аналогічний період залучено майже у 1,5 раза більше, у Дніпропетровську область - у 2 рази, у м. Київ - у 7 раз більше іноземних інвестицій [13,84].

Заслуговує на увагу структура іноземних інвестицій в регіональному аспекті. Вона представлена в додатку А.

Як видно з наведеного, майже 80% прямих іноземних інвестицій припадає на м. Київ, Київську, Донецьку, Дніпропетровську, Одеську, Запорізьку, Львівську, Харківську області та АР Крим.

Лідерство східних регіонів з обсягу залучених інвестицій значною мірою пояснюється належністю до групи індустріальних регіонів, де визначальним чинником розвитку залишається сформована протягом десятиріч галузь важкої промисловості. Львівська область, яку фактично можна вважати лідером західного регіону, відноситься до індустріально-аграрної групи регіонів, стабільність розвитку яких визначається наявністю виробничої, транспортної та іншої інфраструктури.

Найбільший обсяг інвестицій здійснюється у м. Київ - столицю України. Однак, нюанс полягає в тому, що де-юре реєстрація іноземного капіталу відбувається за місцем розташування головного офісу, який інвестор найчастіше розміщує у столиці, а де-факто спостерігається тенденція до спрямування цих інвестицій в інші регіони. Крім того, існує ще й інший аспект популярності Києва - входження на столичний ринок потребуватиме все більших і більших ресурсів, оскільки його ніша на даний момент достатньо заповнена. Такі витрати не завжди будуть економічно виправданими. Таким чином, інвестори будуть враховувати регіональні можливості ведення свого бізнесу. Майбутній розподіл інвестицій між регіонами, насамперед, буде пов'язаний з концентрацією виробничих ресурсів і розвиненістю інфраструктури. Таким чином, регіональний аспект має стати невід'ємною складовою інвестиційної політики для створення сприятливого інвестиційного клімату як на державному, так і на регіональному рівні, оскільки навіть при достатньо низькій інвестиційній привабливості країни існують регіони, які мають доволі високий рівень привабливості для іноземних інвесторів.

Інвестори вкладають інвестиційні ресурси у ті регіони, де зосереджена більша кількість інвестиційно-привабливих об'єктів, де створені сприятливі умови, сукупність яких називають інвестиційним кліматом і який виявляється в інвестиційній привабливості.

З метою визначення інвестиційної привабливості регіонів розраховуються інвестиційні рейтинги, зокрема «Інвестиційний рейтинг регіонів України», розроблений недержавним аналітичним центром «Інститут реформ». Згідно з цим рейтингом результати дослідження складових інвестиційного клімату 24-х областей, АР Крим та м. Києва дозволяють виділити групи регіонів за величиною рейтингового балу. У свою чергу, рейтинговий бал охоплює економічний розвиток (25%); загальний розвиток інфраструктури (21%); фінансову інфраструктуру (13%); людські ресурси (14%); рівень підприємництва і сприяння йому місцевої влади (15%); політична ситуація та інші складові (12%) [13, 85].

Якщо проаналізувати якісний. склад рейтингу в цілому по Україні, то можна виділити групу лідерів. До неї увійшло 7 регіонів: м. Київ, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Запорізька, Львівська та Донецька області.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Модель монополістичної конкуренції
...

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
У широкому аспекті інвестиції - один із вагомих факторів економічного розвитку кожної країни. Перехід до ринкової моделі економічного зростання безпосередньо пов'язаний з формуванням нових інвестиційних проектів. Інвестування є формою фінансово-еконо ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.