Розділи економіки

Напрямки стабілізації інфляційних очікувань

Негативні соціальні і економічні наслідки інфляції примушують шукати шляхи її регулювання. Так як одним з найбільших чинників інфляції є інфляційні очікування, слід шукати шляхи їх регулювання та поступового зменшення. Все це примушує уряди різних країн проводити певну економічну політику. Антиінфляційна політика налічує велику кількість найрізноманітніших грошово-кредитних, бюджетних заходів, податкових заходів, програм стабілізації та дій за регулюванням та розподіленням прибутків.

Для того, щоб регулювати інфляційні очікування, перш за все потрібно правильно оцінити ці інфляційні очікування. Тому що вжиття заходів до інфляційних очікувань без реальної їх оцінки може призвести до повного краху економіки. Методи оцінки інфляційних очікувань вже існують, розроблені урядами інших країн, і можна скористатись їхнім досвідом (так, уряд США розробив програму випуску довгострокових облігацій з метою контролювати адаптивні інфляційні очікування) [13]. Для України необхідно створювати методи оцінки застосовно до теперішньої ситуації.

Наступним кроком після оцінки інфляційних очікувань є їх регулювання. Це досить складно, тому що доводиться враховувати всі види інфляційниїх очікувань. При найпростіших розрахунках враховуються лише масові інфляційні очікування, так як саме вони спричиняють найбільший вплив на інфляційні процеси.

Існує декілька методів регулювання інфляції, при яких потрібно враховувати інфляційні очікування і які можна застосувати, враховуючи теперішню ситуацію на українському ринку.

В рамках першого методу, що пропонується прихильниками сучасного кейнсіанства, передбачається активна бюджетна політика – маневрування державними витратами та податками з метою впливу на платоспроможний попит (його скорочення). При цьому, в класичному варіанті, не враховуються інфляційні очікування. Це може призвести до падіння інвестицій і виробництва (тобто примусово скорочуються інфляційні очікування населення, але збільшуються інфляційні очікування підприємств). При врахуванні інфляційних очікувань ефективність даного методу може збільшитись.

Другий підхід рекомендується прихильниками монетаризму. На перший план висувається грошово-кредитне регулювання, що проводиться центральним банком, який не підпорядкований уряду. Він визначає емісію, змінює кількість грошей в обігу та ставки позикового проценту. Тут врахування інфляційних очікувань є дуже важливим, так як реакція на дані заходи населення та підприємств завжди миттєва [12].

З початку 1999 року фінансова система України відчувала зростання негативного впливу ряду зовнішніх та внутрішніх факторів. Основними факторами є:

- податково-бюджетні проблеми, що пов’язані з низьким рівнем збирання податків, збільшеннями заборгованості по заробітній платі та соціальним виплатам;

- зростання взаємних неплатежів;

- загострення ситуацій на світових фінансових ринках (відтікання міжнародного капіталу з країн, що розвиваються);

- наростання негативних очікувань з боку економічних суб’єктів у відношенні здатності уряду виконувати свої фінансові зобов’язання.

В такій ситуації необхідно проводити грошово-кредитну політику, що дасть змогу призупинити інфляцію і в першу чергу інфляційні очікування. Необхідно вжити таких заходів:

- стимулювання економічної активності;

- створення умов для зайнятості населення. Метою є вирішення задачі зниження інфляції та інфляційних очікувань без підвищення відкритого та прихованого безробіття. Для стимулювання малого підприємництва можна сформувати законодавчу базу для розвитку кредитних союзів;

- стимулювання зростання організованих заощаджень. Це дозволить збільшити грошову масу, виплачувати зарплату, скоротити неплатежі, здійснювати інвестиції з метою майбутнього розвитку країни. Для цього потрібно завоювати довіру населення, створити високонадійні, гарантовані та зручні кошти збереження в гривнях, ринковими методами забезпечити підвищення схильності населення до організованих заощаджень. Необхідно вжити заходів по відновленню довіри громадян до банківської системи, по забезпеченню довготривалого та стабільного функціонування, прискорення прийняття закону про гарантування вкладів в банках;

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Роль грошей в економіці України
За роки незалежності в сфері економіці України відбулося багато реформ. Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впровадженим грошово-кредитній, бюджетно-пода ...

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.