Розділи економіки

Індустрія міжнародного туризму і її розвиток в сучасних умовах.

У цей час індустрія туризму є однією з форм міжнародної торгівлі, що найбільш динамічно розвиваються послугами. У останні 20 років середньорічні темпи зростання числа прибуттів іноземних туристів в світі становили 5,1%, валютних надходжень - 14%. Згідно з даними всесвітньої туристичної організації, в 1995 році в світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягло 372 мільярди доларів (без урахування надходжень від міжнародного транспорту). Загалом об'єми валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази.

По прогнозах експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. За різними підрахунками, до 2000 року ця галузь стане провідною експортною галуззю в світі. Очікується, що при збереженні темпів зростання, що склалися число міжнародних подорожей до 2005 року досягне 900 млн. чоловік,а 2010 року збільшиться і складе порядку 937 млн. чоловік.

На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму лежать наступні чинники:

1) Економічне зростання і соціальний прогрес призвели до розширення об'єму ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями.

2) Вдосконалення всіх видів транспорту здешевило поїздки.

3) Збільшення числа найманих робітників і службовців в розвинених країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня.

4) Інтенсифікація труда і отримання трудящими більш тривалих відпусток.

5) Ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонної формальності.

Як і будь-яка інша сфера господарської діяльності, індустрія туризму є вельми складною системою, міра розвитку якої залежить від міри розвитку економіки країни загалом.

На промислово розвинені країни доводиться понад 60% всіх прибуттів іноземних туристів і 70-75% поїздок, що здійснюються в світі. При цьому на частку ЄС доводиться біля 40% прибуттів туристів і валютних надходжень.

Розподіл туристів і прибутків від їх перебування в 1994 році.

Країна

Відвідування

Прийнято туристів

(млн. чоловік)

Прибуток

(млн. доларів)

Співвідношення до 93 р.

(%)

Прибуття Прибуток

Весь світ

Європа

Америка

Східна Азія

Африка

Ближній Схід

Південна Азія

528,4

315,0

108,5

74,4

18,6

7,9

3,7

321,446

153,295

97,405

59,988

5,675

3,672

2,431

3,0 5,1

1,9 0,6

4,05 8,9

7,6 14,0

1,5 -4,0

-4,0 -12,0

7,0 11,2

По зауваженню канадських фахівців, функціонування економік індустріально розвинених країн, з одного боку, робило об'єктивно необхідним зміцнення світогосподарських зв'язків і зростання виробничих витрат на підприємницькі переміщення, а, з іншого боку, створювало працівникам матеріальні можливості для досугових переміщень, в тому числі і за кордон.

Якісне зростання індустрії туризму в окремих країнах відображене в таблиці. Для оцінки застосовується метод рейтінгових оцінок. Як параметри взяті як абсолютні (число туристів, розмір прибутків і витрат), так і відносні (прибутки і витрати з розрахунку на одного туриста, що відвідав країну) показники.

Рейтинг країн по показниках туристського сервісу.

Країна

Прийнято туристів

Прибутки

Витрати

Питомі прибутки

Питомі витрати

Підсумковий показник

Австралія

27

15

14

2

3

9

Австрія

6

6

8

22

17

8

Багами

29

28

29

12

22

29

Бельгія

22

16

11

5

4

7

Бермуди

35

33

32

6

20

31

Бразілія

30

29

23

3

12

20

Велікоб-

ританія

8

5

3

15

7

2

Угорщина

5

31

25

35

31

32

Венесуела

36

35

20

10

20

30

Німеччина

7

7

2

20

5

3

Гонконг

16

11

20

13

20

17

Греція

11

22

19

33

24

26

Єгипет

26

26

30

23

28

34

Індія

28

25

20

11

20

23

Ірландія

24

27

18

24

16

25

Іспанія

3

4

13

27

23

14

Італія

4

3

4

19

14

4

Канада

9

9

6

31

13

12

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (II пол. XIX ст. - поч. XX ст.)
Важко переоцінити вплив ідеї на долі цілих народів та цивілізацій. Наукові праці однієї людини або групи однодумців здатні за коротких період часу здійснити революційні зміни в фундаментальних засадах світосприйняття не тільки окремих ...

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.