Розділи економіки

Недоліки показника ВВП(ВНП) та економічний добробут

[1] Резиденти – фізичні або юридичні особи даної країни чи інших країн, а також особа без громадянства, яка постійно проживає в даній країні; дипломатичне, торговельне чи інше офіційне представництво цієї країни за кордоном, а також представництво підприємства, компанії, фірми чи організації, що не здійснює господарської або комерційної діяльності.

[2] Проблеми виникають, коли впроваджують нові товари або поліпшують якість уже існуючих. Експерти з розрахунків національного доходу вже розробили методики, що враховують ці зміни.

[3] У пункті №2 буде проведений аналіз поправки ВНП-ВВП з погляду доходного методу ВВП.

[4] У цьому випадку від ВВП відмінусовуємо амортизацію тому, що розраховуючи ЧЕД доцільніше було використовувати показник чистого національного продукту ( ВВП мінус амортизація дорівнює ЧНП), але так як я не вживав цього терміну, то мною була проведена заміна.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 

Подібні статті по економіці

Історія розвитку макроекономічної науки
Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою ...

Теоретичні підходи щодо регіонального розвитку сфери туризму як складової економіки регіону
Актуальність теми. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери для багатьох країн є на сьогодні однією з головних задач. Україна, яка розташована в центрі Європи на перехресті транспортних шляхів, і яка має для поступального розвитку своєї ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.