Розділи економіки

Недоліки показника ВВП(ВНП) та економічний добробут

Таблиця 5. Валовий внутрішній продукт за категоріями використання

Рік

Випуск

Проміжне споживання

Валова додана вартість

У тому числі

Заробітна плата

Податки без субсидій

Валовий прибуток

Виробництво товарів

у тому числі:

1997

1998

127213

139652

78070

95582

40143

44070

21638

23601

3679

4183

14826

16286

Промисловість

1997

1998

85590

94429

62595

68904

22995

25525

13790

14463

2111

2904

7094

8158

С\г

1997

1998

30032

32800

18769

20505

11263

12295

4156

4796

796

601

6311

6898

Будівництво

1997

1998

9658

10218

4834

5124

4824

5094

3002

3620

673

585

1149

889

Виробництво послуг

1997

1998

77208

85951

352054

39207

41954

46744

23753

23765

2091

2004

16110

20975

Оплата послуг посередників

1997

1998

Х

Х

1030

1784

-1030

-1784

Х

Х

Х

Х

-1030

-1784

Всього (в основних цінах)

1997

1998

204421

225603

123354

136573

81067

89030

45391

47366

5770

6187

29906

35477

Податки на продукти

1997

1998

12298

14839

Х

Х

12298

14839

Х

Х

12298

14839

Х

Х

ВВП (у ринкових цінах)

1997

1998

Х

Х

Х

Х

93365

103869

45391

47366

18068

21026

29906

35477

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

Організація і техніко-економічне обґрунтування роботи потокової лінії для виготовлення деталі типу кришка
Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Реформу ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.