Розділи економіки

Недоліки показника ВВП(ВНП) та економічний добробут

ЧЕД не підраховується на підставі тієї методики і тієї інформації, що наявна в нашому розпорядженні. Він головним чином нагадує про те, що показник ВВП не є досконалим мірилом економічного добробуту. Проте, як би там не було, але ЧЕД – це найкращий показник , який ми маємо на сьогодні і яким користується весь світ.

Висновок

Розглянувши основні макроекономічні показники ВНП та ВВП, можна зробити висновок про те, що вони відіграють важливу роль у визначенні економічного здоров’я суспільства. Вони створюють базу дослідження та аналізу макроекономіки.

Безперечно, у показників ВНП та ВВП є певні недоліки. Наприклад, ВНП, як і ВВП, не відображають повністю реальне економічний добробут суспільства. У параграфі №3 було розглянуто це питання. Слід тільки додати, що домашня робота, яка збільшує добробут, але має неринковий характер, а також особливості даної країни , які впливають на вартість життя, тобто багатство, наприклад, кліматичні умови або ж традиції та звичаї, з урахуванням вільного часу також істотно впливають на ці показники.

Створені сьогодні макроекономічні показники, які включають усі ці складові або категорії, що впливають на економічний добробут, не тільки ЧЕД, але й показник випуску продукції на душу населення (ВНП та ВВП на душу населення), є досить приблизними. Це встається внаслідок того, що оцінка добробуту залежить від кількості населення і обсягу ВНП, що само по собі є не точним і змінним.

Однак, не зважаючи на всі вказані недоліки, ВНП та ВВП є найбільш повними показниками, які посідають центральне місце в структурі системи національних рахунків. Так, звичайно, одні показники ВНП та ВВП не дадуть повної картини стану національної економіки та добробуту суспільства, але у взаємозв’язку та взаємодоповнені з іншими макроекономічними показниками вони розкривають методи роботи та взаємоузгодженого функціонування між елементами економіки, найбільш раціонально та ефективно.

Таблиця 2. Динаміка ВВП України, обчисленого виробничим методом (млрд.крб.)

Показники

Роки

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Валовий випуск товарів та послуг (в осн. цінах)

0,7

11,3

376,6

2734,9

11869,6

176

199

Проміжне споживаня

0,3

6,1

229,2

1654,9

7121,7

103,9

119,9

Валова додана вартість

0,4

5,2

147,4

1080

4747,9

72,1

79,1

Податки за виключенням субсидій на продукти

-0,02

-0,1

0,9

123,8

545,2

9,4

13,4

Валовий внутрішній продукт

(у ринков. цінах)

0,4

5,1

148,3

1203,8

5293,1

81,5

92,5

Споживання основного капіталу

0,05

0,9

29,7

228,7

686

10,6

12

Чистий внутрішній продукт

0,35

4,2

118,6

975,1

4607,1

70,9

80,5

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Сутність та походження грошей
Гроші пронизують усі сфери соціального життя і є невід’ємною складовою існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній цивілізації здійснюється через використання гроше ...

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.