Розділи економіки

Перехідна економічна система

2) тому, що в рамках приватизації державна власність повинна бути передана до рук приватного сектору для появи індивідуальних, акціонерних підприємств, спільних фірм та інших форм приватного бізнесу;

) встановленні рівноваги між галузями за рахунок перерозподілу всіх видів ресурсів - матеріальних, трудових та грошових, причиною якої стала структурна перебудова економіки, що зачепила зміни в співвідношенні між галузями, особливо між тими, які виробляють товари споживання та засоби виробництва;

) у вирішенні проблеми скорочення темпів інфляції в рамках фінансової стабілізації;

) створенні ринкової інфраструктури - раніш не існуючих фондів і товарних бірж, комерційних банків, страхові компаній, служб зайнятості та інших;

) полегшенні труднощів, з якими зіткається населення при переході до нових відносин.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Соціальний захист населення України стан, проблеми та шляхи вирішення
В умовах розбудови української державності та розвитоку ринкових відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення України. Виникає зростання потреби в ефективному соціальному захисті викликане погіршенням добр ...

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
У широкому аспекті інвестиції - один із вагомих факторів економічного розвитку кожної країни. Перехід до ринкової моделі економічного зростання безпосередньо пов'язаний з формуванням нових інвестиційних проектів. Інвестування є формою фінансово-еконо ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.