Розділи економіки

Перехідна економічна система

2) тому, що в рамках приватизації державна власність повинна бути передана до рук приватного сектору для появи індивідуальних, акціонерних підприємств, спільних фірм та інших форм приватного бізнесу;

) встановленні рівноваги між галузями за рахунок перерозподілу всіх видів ресурсів - матеріальних, трудових та грошових, причиною якої стала структурна перебудова економіки, що зачепила зміни в співвідношенні між галузями, особливо між тими, які виробляють товари споживання та засоби виробництва;

) у вирішенні проблеми скорочення темпів інфляції в рамках фінансової стабілізації;

) створенні ринкової інфраструктури - раніш не існуючих фондів і товарних бірж, комерційних банків, страхові компаній, служб зайнятості та інших;

) полегшенні труднощів, з якими зіткається населення при переході до нових відносин.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
Високотехнологічні галузі промисловості є ключовим елементом економічної системи України, який визначає місце національної економіки в міжнародному поділі праці, динаміку її конкурентоспроможності. Тому одним із основних завдань сучасної д ...

Нагромадження капіталу
Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змі ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.