Розділи економіки

Перехідна економічна система

Перехідна економіка - це особливий стан національного господарства, за якого одна економічна система замінюється іншою. Тривалість переходу може бути різною - від декількох років до декількох століть.

Необхідність зміни економічної системи пояснюється накопиченими у країні негативними тенденціями, зокрема:

тривалим централізованим плануванням, що призводить до послаблення господарської ініціативи підприємств;

надмірним монополізмом, що виявляється не в змозі гнучко реагувати на досягнення науково-технічного прогресу та перебудовувати виробництво на виготовлення перспективних товарів;

чорним ринком, що досягає непомірних розмірів;

галузі, які виробляють споживчі товари, починають відігравати досить незначну роль в порівнянні з військово-промисловим комплексом;

майже повною відсутністю приватного бізнесу, що призводить до зникнення підприємництва, котре є однією із рухаючих сил суспільного прогресу;

зниженням конкурентоспроможністі вітчизняної продукції на світовому ринку.

Для перехідної економіки характерні такі специфічні риси:

) наявність у ній перехідних економічних форм, в чому виявляється одночасне співіснування елементів господарювання змінювальної і змінюючої систем, тобто поєднання старого і нового;

) перехідна економіка є історичною, оскільки вона має обмежений характер у часі, тобто визначається в системі координат "від" і "до": від демонтажу командної системи і до початку функціонування змішаної;

) перехідна економіка нестабільна і нестійка. Внутрішньо нестійкий характер її зумовлюється постійним пошуком, апробацією нових економічних форм, які були б динамічнішими та ефективнішими. У ній немає певного стрижня - рівноваги, яка б постійно автоматично генерувала відновлення. Одночасно будь-які економічні відносини досить чітко виявляють свою суперечливість та швидко вичерпують свій діючий потенціал.

4) альтернативний характер розвитку перехідної економіки. Це означає, що її підсумки і результати можуть бути різними. На це впливає і співвідношення соціально-політичних сил, що виступають за підтримку тих чи інших форм, методів ринкових перетворень економіки. Боротьба між ними не гарантує наперед визначеного результату. Виокремлюючи риси перехідної економіки, не слід забувати й про те, як взагалі функціонує економіка, тим паче перехідна. Одна з аксіом економічної теорії визначає, що економічні закони діють у формі тенденції. Це знаходить свій вияв в інерційності економічного розвитку, що ігнорувати в перехідній економіці неприпустимо. Інерційність економічного розвитку об'єктивно призводить до збереження в перехідній економіці старих, відмираючих економічних форм протягом відповідного періоду. Тому виникає об'єктивна необхідність поступової перебудови існуючої системи господарювання, тобто економічного механізму старої системи. Уся сутність інерційності полягає в забезпеченні спадкоємності перехідної економіки із висхідним станом і забезпеченні плавної його трансформації, еволюції в цілісну нову, досконалішу систему. Завдання процесу переходу до ринкових принципів господарювання полягають у:

1) відміненні централізованого планування, коли лібералізація означала усунення тотального втручання держави в економічне життя;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Нормування праці на підприємсті
Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення матеріальних і духовних благ. Затрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають визнання тільки ті з них, що відповідаю ...

Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу
портфельний аналіз виробничий потенціал Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку проведення портфельного аналізу у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потен ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.