Розділи економіки

Ринкова економічна система

В умовах ринкової економіки переважає приватна власність на виробничі ресурси та результати виробництва. Господарська діяльність керується автоматично через систему ринків та цін. Слідкуючи за коливаннями цін (їх підвищенням чи зниженням), виробники перерозподіляють ресурси та регулюють випуск споживання (скорочують чи розширюють споживання тих або інших товарів). Автоматичне регулювання виробництва та споживання свідчить про те, що державі не слід втручатися в економічні процеси, оскільки ринок "все зробить сам".

Ринкова економіка на сьогоднішній день не існує у чистому вигляді. Близька до описаному нами вище ідеалу, вона була притаманна найбільш розвиненим країнам (особливо Англії) наприкінці XVIII ст. Разом з тим значна частина її принципів використовується і в сучасних економічних системах.

Проще кажучи ри́нкова еконо́міка - це вид організації економіки, за якого продукт, що виробляється, стає товаром, тобто виробляється з метою продажу на ринку [10, с.35-50]. Основними рисами даного виду економічних систем є:

· приватна власність, що являє собою можливість на свій розсуд залучати й застосовувати ресурси. Право приватної власності підтримується спадковим правом, що проявляється у переході власності від однієї особи до іншої за законом чи заповітом [9, с. 220];

· обмежена роль держави, яка проявляється у тому, що держава не має широких повноважень у процесі реалізації права приватної власності особи, але встановлює загальні юридичні обмеження для здійснення вибору суб'єктами господарювання та використання об'єктів приватної власності;

· свобода вибору та підприємництва полягає в тому, що ринкова економіка покладає на підприємства відповідальність за ухвалення рішень, ефективність яких перевіряється ринком.

Свобода підприємництва означає, що власники матеріальних ресурсів і грошей можуть вільно організовувати виробництво товарів і послуг. Вибір конкретної галузі діяльності та вихід з неї здійснюються підприємцями самостійно.

Свобода вибору передбачає, що власники ресурсів і грошей використовують або реалізують їх на свій розсуд і що особа вільна вибрати будь-який вид діяльності. Цей принцип також означає, що споживачі на свій розсуд у межах грошових доходів визначають, які товари й послуги купувати.

· Особиста зацікавленість, що будується на розставленні пріоритетів із позиції вигідності того чи іншого діяння;

· ціновий механізм полягає у встановленні цін згідно з обраним напрямком конкуренції з урахуванням виправданості збитків та отримання додаткових фінансових ресурсів із процесу збуту предметів виробництва;

· конкуренція, основними рисами якої є:

1) наявність на ринку значної кількості незалежних продавців і покупців конкретного продукту або ресурсу;

) свободу для покупців і продавців виступати на певних ринках чи залишати їх;

) широке порошення економічної влади всередині двох складових економіки - фірм та домогосподарств. Конкуренція наявна на ринку доти, доки суб’єкти не можуть маніпулювати ринком для власної вигоди.

· Гнучкість системи, яка відбивається у праві будувати свої фінансові системи та корпорації лише з умовою не підривати економічну цілісність та сталість держави та її економічної системи [11].

Подібні статті по економіці

Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва
В статті проаналізовані погляди різних вчених-аналітиків і чиновників щодо ситуації на ринку зерна і особливо гречки. Показано, що тільки прозорість руху зерна, його моніторинг й забезпечення рівновеликих прибутків на всьому ланцюгу в ...

Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві
економічна продуктивність праця Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань щодо розвитку національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залеж ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.