Розділи економіки

Регіональна структура світового ринку товарів та послуг

У сучасну епоху НТР світовий ринок відіграє роль ефективного економічного механізму у використанні переваг міжнародного поділу праці, в розвитку інтернаціоналізації господарського життя для задоволення різноманітних потреб суспільства в обміні, розподілі га споживанні матеріальних та духовних благ.

Нерівномірність економічного розвитку країн світу пов’язана з розбіжностями природно-ресурсного потенціалу, забезпеченістю сировиною, енергією, трудовими ресурсами, рівнем науково-технічного розвитку, ємкістю внутрішнього ринку, залежністю від зовнішнього ринку. Конкурентна боротьба на світовому ринку, характер торговельної експансії, концентрація виробництва, накопичення і перелив капіталу ведуть до постійних змін в економічному потенціалі країн та регіонів, що відбивається на розвитку регіональних ринків товарів та послуг. Якщо після другої світової війни світовим торговельним лідером товарів та капіталів виступали США, то на сучасному етапі розвитку виділяються три центри світової торгівлі: США, Західна Європа, Японія, які концентрують 80% загального її обсягу (відповідно 13%, 46% та 8% світового товарообігу). У 70-80-ті роки за обсягами розвитку експорту та нагромадження капіталу на душу населення виділились нафтодобуваючі країни Близького Сходу - ОПЕК. Так, в Саудівській Аравії ВВП (валовий внутрішній продукт) на душу населення становить 24 тис. дол., вона випередила за цим показником Японію (22 тис. дол.) та США (20 тис. дол.) Регіон виділяється як експортер капіталу.

Значне місце у світовій торгівлі в 80-90-ті роки посідають нові індустріальні країни (Мексика, Бразилія, Аргентина, Чилі) в Латинській Америці, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, Тайвань у Південно-Східній Азії (схема № 1).

На регіональній структурі світового товарообігу відбиваються сучасні тенденції розвитку регіональних світових товарних ринків (табл.1).

Таблиця 1

Регіональна структура світового товарообігу

Регіони

Весь товарообіг

Експорт

Імпорт

Сальдо

млрд.дол

Дол. на душу нас.

%

млрд. долларів

Європа

3361

7249

36

1845

1816

+29

Німеччина

802

10025

424

378

+96

Франція

492

8631

249

243

+6

Великобританія

436

7650

202

234

-32

Італія

357

5263

190

167

+23

Пн.Америка

1659,3

3694

16,3

729,3

930

-200,7

США

1201

4619

512

689

-177

Пд.Америка

213,7

577

2,1

107,5

106,2

+1,3

Бразилія

79,4

499

43,5

35,9

+7,6

Аргентина

37,3

1097

15,8

21,5

-5,7

Мексика

95,4

1098

34,5

60,9

-26,4

Азія

3049,5

892

29,9

1554

1995,6

+58,4

Японія

781,6

6252

444,2

337,4

+106,8

Китай

495,9

402

260,2

235,7

+24,5

Сінгапур

236,4

71636

118,2

118,2

0

Гонконг

365,6

59934

173,3

192,3

-19

Африка

224,5

304

2,2

118,3

106,2

+12,1

Алжир

20,9

746

10,5

10,4

+0,1

Нігерія

19,8

172

11,8

8

+3,8

ПАР

54,8

1304

27,8

27

+0,8

Австралія і Океанія

208

4622

2

104

104

0

Країни з перехідною економікою

1157

2537

12,5

657

500

+100

Весь світ

10173,3

1784

100

5072,9

5100,4

+27,5

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Оновлення техніко-технологічної бази виробництва
Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються насамперед науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.