Розділи економіки

Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції.

З таблиці 27 видно , що найбільшу питому вагу у повній собівартості займають витрати на сировину , як у 1999 році , так і в 2000 році вони складають 30,25 % від загальної суми витрат . На другому місці - основні та допоміжні матеріали . Майже вдвічи зросла у 2000 році повна собівартість продукції або на 40 % . Значних змін у структурі за 1999 та 2000 не відбулося, окрім основних матеріалів та загальногосподарських витрат .

Аналіз непрямих витрат здійснюється шляхом порівняння фактичної їх величини на 1 грн. товарної продукції , робіт або послуг за ряд звітних періодів . Наведемо таблицю , де вказані розміри накладних витрат по ВАТ "Зоря" за 1999 та 2000 роки .

Таблиця 28: Розміри накладних витрат по підприємству

(1999-2000 р.)

Стаття витрат

1999

2000

1. Основна заробітна плата

1,000

1,000

2. Допоміжна заробітна плата

0,100

0,200

3. Премія

0,300

0,336

4. Відрахування на соц. страхування та у фонд зайнятості

0,390

0,377

5. Витрати на утримання устаткування

3,397

4,644

6. Загальновиробничі витрати

0,482

0,359

7. Загальногосподарські витрати

1,120

0,787

Як бачимо , накладні витрати підприємства впродовж двох

років не мали суттєвих змін . У 2000 році спостерігється зменшення розміру загальногосподарських та загальновиробничих витрат , а також відрахувань на соц. страхування та у фонд зайнятості , зросли витрати на утримання та експлуатацію устаткування , на допоміжну з/п та премії . Залишились без змін витрати на основну заробітну плату

Розрахуємо показник затрат на 1 грн. товарної продукції:

1997=3740,1/4145=0,9

1998=3812,5/4974=0,77

Отже , у 2000 році , порівняно з 1999 роком , затрати на 1 грн. товарної продукції зменшились на 0,13 грн. або на 15 % . Прибуток , що зтримує підприємство на 1 грн. товарної продукції склав :

у 1999 році - ( 1 - 0,9 )= 0,1 грн.

у 2000 році - ( 1 - 0,77 ) = 0,23 грн. тобто , з роками прибуток на 1 грн. товарної продукції збільшується .

Даний показник по цеху глибокого друку не можливо розрахувати через відсутність даних по собівартості товарної продукції . По цеху ми можемо розрахувати показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

1997= 1437,3/1218,94= 1,42

1998= 1260,3/1180,34= 1,07

Розрахований показник по цеху показує , що у 2000 році витрати на 1 грн. реалізованої продукції зменшились на 0,35 грн. Але у 1999 році збитки на 1 грн. реалізованої продукції склали 0,42 грн. ( 1 - 1,42 ) , а в 2000 році збитки дорівнювали 0,07 грн. ( 1 - 1,07 ) . Можна зробити висновки , що впродовж двох років ситуація в цеху покращується , збитки стали меншими на 0,27 грн. , зменшились витрати на 1 грн. реалізованої продукції, але залишається негативною .

Ми не можемо розрахувати вплив факторів на розмір затрат на виробництво та реалізацію через відсутність даних про випуск продукції в натуральних показниках по підприємству та відсутність даних про собівартість товарної продукції по цеху .

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу
портфельний аналіз виробничий потенціал Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку проведення портфельного аналізу у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потен ...

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.