Розділи економіки

Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та використання основних фондів.

Рівень технічного розвитку підприємства в значній мірі залежить від складу і структури виробничих основних фондів промислового призначення, оскільки окремі групи основних фондів приймають різну участь у процесі виробництва.

Таблиця 13: Склад основних фондів підприємства, їх структура (1999-2000 р.)

ПОКАЗНИК

1999

2000

2:

Структура

I:

Структура

Основні фонди основного виду діяльності ( тис. грн.)

16554

100%

16367

100%

1. Будівлі,споруди,передавальні пристрої

7094

42,85

7094

43,34

• будівлі

6543

39,52

6543

39,98

• споруди

456

2,75

456

2,79

• передавальні пристрої

95

0,57

95

0,58

2. Транспортні засоби, меблі, інструменти та прибори

235

1,42

185

1,13

• транспортні засоби

187

1,13

139

0,85

• прилади та інструменти

45

0,27

43

0,26

• інформаційні системи та ЕОМ

3

0,018

3

0,018

3. Інші 03

9225

55,73

9088

55,53

• машини та обладнання

9225

55,73

9088

55,53

Як видно з таблиці 13 найбільшу питому вагу у складі основних фондів займають "Машини та обладнання" підприємства , які у 1999 році становили 55,73% від загальної суми основних фондів , а у 2000 році зменшились і займали 55,53% від загальної суми . Велику питому вагу займають "Будівлі та споруди" - 42,85% у 1997 році та 43,34% у 2000 році.

Але можна сказати , що на протязі двох років , які аналізувалися , ніяких суттєвих змін в структурі основних фондів підприємства не відбулося.

Далі доцільно проаналізувати ступінь технічного переозброєння , який характеризують коефіцієнт оновлення та вибуття основних фондів , як в цілому , так і їх активної частини - машин та обладнання .

Таблиця 14: Наявність та рух основних засобів по підприємству за 1999 та 2000 роки.

Найменування

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1. Основні засоби

16735,6

16603,8

3,6

5,9

135,4

192,4

16603,8

16417,3

2. Знос основних засобів

9618,4

9991,2

671,3

402,6

298,5

9991,2

10393,8

3. Основні фонди основного виду

16678

16554

26

33

150

220

16554

16367

4. Машини та обладнання

9157

9225

126

21

58

158

9225

9088

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Регулювання і розподіл доходів
Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержання нею свого сукупного доходу. Доход у самому зага ...

Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва
В статті проаналізовані погляди різних вчених-аналітиків і чиновників щодо ситуації на ринку зерна і особливо гречки. Показано, що тільки прозорість руху зерна, його моніторинг й забезпечення рівновеликих прибутків на всьому ланцюгу в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.