Розділи економіки

Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати .

Спочатку проаналізуємо чисельність , структуру та динаміку трудових ресурсів по підприємству в цілому .

Таблиця 3: Структура та динаміка чисельності підприємства (1999-2000 р.)

Категорії працюючих

1999

2000

Темп росту,%

1. Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу

364

329

90,4

в т. ч. : працівники основної діяльності

353

320

90,7

з них: робітники

268

239

89,2

2. Непромисловий персонал

10

9

90

3. Середньоспискова чисельність жінок в еквіваленті повної зайнчтості

204

193

94,6

4. Середньоспискова чисельність штатних працівників на останній день місяця

371

334

90,1

Впродовж двох років на підприємстві відбулося скорочення штату працівників приблизно на 10% . Так чисельність ПВП скоротилася у 2000 році на 33 чол. , з них : робітників - на 29 чол. та непромисловий персонал - на 1 чол. . Зменшення відбулося за рахунок виробничих цехів та дільниць .

Дуже незначну частку в чисельності працюючих займає непромисловий персонал , а найбільшу питому вагу в чисельності займають робітники . Так у 1999 році чисельність робітників складала 268 чол. , а в 2000 році - 239 , що складає приблизно 70-75% середньоспискової чисельності. За статтю найбільшу питому вагу займають жінки , приблизно 60% .

У цеху глибокого друку у 1999 році було зафіксовано чисельність , яка складала 13 чоловік , а у 2000 році - 16 чоловік . Впродовж року чисельність цеху зросла на 3 чоловіки . Розглянемо якісний склад робочої сили підрозділу підприємства на базі якого визначємо середній розряд одного робітника , середній вік одного робітника та середній стаж одного працюючого .

Таблиця 4: Аналіз якісного складу робочої сили підрозділу за 1999 рік .

За кваліфікацією

За рівнем освіти

За віком

За стажем роботи

№ розряду

Кіл-ть чол.

Освіта

Кіл-ть чол.

Вік, років

Кіл-ть чол.

Стаж .років

Кіл-ть чол.

без рОЗр.

1

Середня

3

25-31

1

1-7

4

2

1

Спеці альн

7

32-38

3

8-14

2

3

1

Вища

4

39-45

4

15-21

4

4

2

46-52

4

22-28

3

5

4

53-59

2

29-35

1

6

5

60 і більш

0

>3б

1

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Особливості процесу первісного нагромадження капіталу та економічні ідеї меркантилізму (XVI-XVII ст.)
XVII-XVIII століття займають особливе місце в історії Нового часу. Це був повний протиріч, боротьби і нових теорій перехідний період, який завершив історію європейського феодалізму і поклав початок періоду перемоги і затвердження капіт ...

Сутнісна характеристика предмета політичної економії та еволюція її розвитку
Здобуття Україною на зламі тисячоліть незалежності й перехід від адміністративно-командної системи управління до ринкової економіки посилюють інтерес громадськості до економічної теорії, зокрема, до політичної економії. Політична еко ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.