Розділи економіки

Європейський банк реконструкції та розвитку

Уряд України надає великого значення співробітництву з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Особливість ЄБРР та відмінність його діяльності від діяльності інших міжнародних фінансових організацій полягає в тому, що цей банк фінансує проекти та інвестиційні програми лише в країнах Центральної та Східної Європи, включаючи країни, що виникли від розпаду колишнього СРСР.

Головні критерії, якими керується ЄБРР при наданні фінансування, - це кредитоспроможність та самоокупність кожного проекту без огляду на державну гарантію. Це головна і основна вимога банку.

У рамках вибраної стратегії ЄБРР працює з Україною у двох напрямах: надання позик на пільгових умовах під гарантії Уряду (40% позик) і кредитування приватних підприємств України на комерційних умовах (60% позик). Однією з основних цілей банку є фінансування розвитку приватного сектору. Тобто увесь портфель кредитів, інвестицій чи гарантій ЄБРР у державному секторі не може перевищувати 40%.

Банк відкрив своє представництво в Україні на початку 1993 року. Упродовж перших двох років існування банку в Україні результати його діяльності були не дуже успішними. З 1995 року, коли реформи почали втілюватися в економічне життя України, активність ЄБРР значно підвищилась. До того ж відбулися зміни у політиці банку. Спрямованість фінансування, обсяг і різноманітність послуг Євробанку значно збільшилися. Так, у 1995 році банком профінансовано вже 15 проектів вартістю близько 200 млн. дол.

Дуже важливим став для України 1997 рік: вдалося фактично вдвічі збільшити обсяги фінансування вітчизняних проектів і довести їх до 320 млн. доларів. Завдяки цьому Україна у 1997 році вийшла на друге місце після Росії за загальним обсягом нових затверджених проектів і піднялася із сьомого на п'яте місце серед країн операцій банку (після Росії, Румунії, Угорщини та Польщі) за загальним обсягом коштів.

У цьому ж році відбулася ще одна подія - в червні 1997 року Рада директорів ЄБРР затвердила нову стратегію дій ЄБРР в Україні. Ця стратегія полягає в тому, що ЄБРР продовжуватиме сприяти розвитку фінансового сектору України, зокрема приватних банків з метою довгострокового кредитного фінансування приватних підприємств, а також сприяти розвитку експортного комерційного кредиту.

Фінансування і допомога розвитку фінансової системи України є найважливішим напрямом діяльності Євробанку. Стратегія банку в цьому напрямі полягає в тому, щоб: стимулювати розвиток місцевих банків з метою підвищення їх кредитоспроможності до рівня міжнародних стандартів; розширити фінансування національними банками приватних підприємств України з перспективою безпосереднього розміщення кредитних ресурсів цих банків і фінансування ними приватногосподарського сектору України; підтримувати ініціативи щодо забезпечення додаткового фінансування корпорацій. Окрім цього, планами ЄБРР передбачається також сприяння структурній перебудові щойно приватизованих банків, відкриття кредитних ліній провідним приватним банкам тощо.

На підтримку цієї стратегії банк створив кредитну лінію на 100 млн. екю, що передається через Національний банк України для місцевих банків, які можуть користуватися нею для фінансування малого і середнього підприєм-ництва. Кредитна лінія була створена спеціально для тих підприємств, які не можуть задовольнити критеріям Банку щодо мінімальної суми фінансування в 5 млн. доларів. ЄБРР інвестує напряму деякі банки України. Так, перший Український Міжнародний банк користується кредитною лінією напряму на 12 млн. доларів, яка спрямована для вжитку у сільськогосподарському секторі.

Розуміючи визначальну роль приватного капіталу, зокрема малого бізнесу, для розвитку України, Європейський банк реконструкції і розвитку запровадив для України кредитну лінію підтримання малого й середнього бізнесу, яка почала працювати в березні 1995 року.

Іншим важливим напрямом діяльності ЄБРР в Україні проголошена підтримка приватизації. Банк здійснює інвестиційне та кредитне фінансування, а також надає технічні послуги ряду підприємств, що приватизуються. Технічна допомога банку полягає в розробці інвестиційних проектів, здійсненні закупок на міжнародному ринку, розвитку фінансового планування та управлінні проектами. Планується також підтримка новоприватизованих підприємств. З цією метою в Україні створено чотири регіональні фонди.

Велику увагу приділяє ЄБРР розвитку сільськогосподарського і енергетичного секторів. Так, ЄБРР разом з Міненерго підготував проект на 150 млн. доларів США, за яким закуповується для України сучасна технологія ефективного спалювання вугілля. Великого значення банк надає раціоналізації енергетичної бази України, а саме - модернізації виробничих потужностей теплоенергетики, а також підвищенню ефективності та екологічної безпеки на теплоелектро-станціях. Банк також розглядає різні проекти з енергозбереження: немає сенсу будувати нові електростанції, коли можна значно знизити рівень витрат електроенергії на заводах металургійної та хімічної промисловості. З метою підтримки проекту по раціоналізації енергетичної галузі України банк відкрив кредитну лінію та надав позику в розмірі 27 млн. екю енергетичній системі України. ЄБРР бере активну участь в діяльності щодо посилення ядерної безпеки, зокрема в проекті будівництва спорудження Чорнобильського саркофагу. Разом із тим ЄБРР підтримує роботи з видобутку в Україні нафти та газу.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит ...

Проблема легалізації доходів на ринку капіталу
Сучасний розвиток української економіки неможливий без її послідовної інтеграції до міжнародних фінансових відносин. Тому сьогодні здійснюються активні кроки, спрямовані на приведення різних сфер народного господарства у відповідність ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.