Розділи економіки

Підбір, структура кадрів

До робітників відносять працівників підприємства, безпосередньо зайнятих створенням матеріальних чи цінностей наданням виробничих і транспортних послуг. Робітники підрозділяються на основних і допоміжним.

Фахівці і керівники здійснюють організацію виробничого процесу і керують ним.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють фінансово-розрахункові, постачальницько-збутові й інші функції.

Кваліфікація робіт визначається рівнем спеціальних знань і практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного їм конкретного виду роботи. Відповідність його здібностей, фізичних і психічних якостей тієї чи іншої професії означає професійну придатність працівника.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Санація і реструктуризація підприємства
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансови ...

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.