Розділи економіки

Нормальний інверсний ринок.

Особливістю ф'ючерсних угод є поставка товару згідно з попе­редньо укладеними контрактами за цінами, що складаються на рин­ку реального товару, або за котирувальною ціною. До строку виконання угоди біржа бере певну суму застави (депозит, маржа). Ф'ючерсні угоди укладаються між продавцями і покупцями, як правило, Інакше для продажу чи купівлі товару, а з метою страхування від можливих змін цін на нього на реальному ринку. Інакше кажучи, при стро­кових операціях ф'ючерсного типу рух товару не є обов'язковим, оскільки це продаж прав на товар. Ставши об'єктом такої торгівлі, він може реалізуватися за різними цінами (у момент купівлі й прода­жу ціни на ринку реальних товарів змінилися). Якщо ціна зросла, різницю виплачує продавець, якщо ж знизилась, — покупець.

Для того щоб застрахуватися від можливих втрат внаслідок зміни цін при здійсненні контрактів з реальним товаром у біржових опера­ціях, застосовують хеджування (захист). У найзагальнішому вигляді хеджування визначають як страхування ціни товару від ризику, неба­жаного для виробника зниження чи невигідного для споживача зро­стання. І продавець, і покупець однаково зацікавлені в усуненні знач­них коливань і в кінцевому підсумку - в стабілізації руху цін. На практиці це відбувається так. Суб'єкт, що продає реальний товар на біржі з поставкою у майбутньому, спираючись на існуючий рівень цін, водночас купує ф'ючерсні контракти на той самий строк і на ту саму кількість товару. А суб'єкт, що купує реальний товар з постав­кою у майбутньому, водночас продає на біржі ф'ючерсні контракти. І останні виступають як страхові гаранти, оскільки, якщо в операції одна сторона втрачає як продавець реального товару, то вона виграє як покупець ф'ючерсних контрактів на ту саму кількість товару, і навпаки, тобто продавець реального товару застосовує хеджування продажем, а продавець реального товару — купівлею.

Ф'ючерсний контракт є зобов'язанням купити чи продати товар чи фінансовий інструмент за обговореною ціною в призначений термін. Терміни (так звані серії) визначаються біржами, на яких торгуються ф’ючерси. Так, фінансові (індекси акцій, валюти й облігації) мають серії Березень-червень-вересень-грудень, метали і нафтопродукти - усі місяці (деякі менш активні), сільгосппродукція - серії, прив'язані до сезонних циклів виробництва. Оскільки ф’ючерс - інструмент з обмеженим терміном життя (на відміну від, наприклад, акції), існують обумовлені біржею для кожного контракту важливі дати.

Збереження товарів коштує грошей, гроші в кредит коштують відсотків. З цієї причини товар з постачанням у майбутньому, як правило, коштує дорожче, ніж з негайним постачанням. Ф’ючерс має ціну вище, ніж значення відповідного індексу. Різниця називається премією, чи базисом, і зростає в міру віддалення місяця постачання, а ринок у цьому випадку називається нормальним. Однак виникають ситуації, коли ціна товару з негайним постачанням може бути вище ф'ючерсної, або більш віддалений контракт коштує дешевше ближнього. Наприклад, зернові нового врожаю можуть котируватися нижче старого, коли стали відомі засіяні площі і прогноз погоди, а ціна мазуту з постачанням у грудні може бути вище березневої через сезонність попиту. Ринок у такому випадку називають інверсним.

Подібні статті по економіці

Міжнародний ринок туристичних послуг України
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже ...

Інтегральна ефективність діяльності
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.