Розділи економіки

Пропозиції щодо шляхів подолання проблеми дискримінації на ринку праці України

Щоб виконати зобов’язання запобігання дискримінації в державному та приватному секторах та надання компенсацій потерпілим, Україна повинна, забезпечити відповідність національного права до міжнародного законодавства з прав людини. Багато експертів вважають, що Конституція та кодекси законів України забезпечують достатню правову основу для того, щоб гарантувати рівність можливостей на ринку праці, та що найбільші недоліки полягають в практичному запровадженні та застосуванні цих законів. Тобто, на папері проблема дискримінації та її викорінення висвітлена ідеально, але ми зазнаємо поразки в процесі реалізації цих актів. Отже, нашій країні потрібен ефективний механізм захисту прав в сфері праці. Національна політика і стратегія України мають передбачати створення ефективних механізмів та інституцій, зокрема адміністративних органів влади, судів. Ці інституції повинні досліджувати та реагувати на заявлені порушення заборони дискримінації та надавати засоби правового захисту від таких порушень.

У 2000р. Україна брала участь у Саміті тисячоліття ООН, де відповідно до Цілей розвитку тисячоліття, які є обов'язковими до виконання до 2015 р., Україна серед шести своїх цілей визначила також «забезпечення ґендерної рівності». Цілі (завдання, які полягають у тому, аби «забезпечити ґендерне співвідношення на рівні не менше 30 до 70 тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та вищих щаблях виконавчої влади» (якщо взяти дані зі статистичного збірника економічної активності населення України за 2001 рік (дана інформація зазначалася у ІІ розділі) та розглянути показник зайнятого населення за статтю та професійною групою: законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери, то співвідношення становить 40% жінок і 60% чоловіків відповідно, тобто прояву гендерної нерівності за даною професійною групою не спостерігається), «скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоловіків») мають на меті забезпечити ґендерну рівність у політичній сфері та на ринку праці в Україні. Нашій країні потрібно серйозно подумати над виконанням більшості міжнародних зобов'язань і залишається докласти багато зусиль, аби їх виконати до 2015 р.

Багато українських законів є суперечними і часто порушуються. Також був помічений недолік у Статті 174 КЗпПу України. Конвенція МОП № 45 забороняє використання праці жінок на підземних роботах в шахтах. Стаття 174 КЗпПу України містить аналогічне положення, але також забороняє використання праці жінок на “важких роботах та роботах в шкідливих та небезпечних умовах” також “підйом та пересунення тягарів, вага яких перевищує встановлені граничні норми для жінок.” Якщо здатність піднімати важкі речі або працювати в небезпечних умовах є ключовими для функціональних обов’язків окремо взятої роботи, тоді такі здатності мають бути визначені як об’єктивні критерії, що не пов’язані зі статтю кандидата. На нашу думку, жінки не повинні вважатися нездатними підняти визначену вагу або працювати в шкідливих умовах і тому отримувати відмову у роботі.

На нашу думку, законопроекти, що впроваджуються в наші державі стосовно дискримінації на ринку праці повинні враховувати не лише питання працевлаштування, умов праці, оплати та звільнення, тобто не самого трудового процесу, а й охоплювати такий аспект як професійне навчання. Воно стосується не тільки можливості отримання необхідного знання за обраною спеціальністю, а й надання абітурієнтам якісних освітніх послуг. Можливо, у питанні дискримінації важливо врахувати освітній аспект, бо на практиці багато хто зазнає хибної дискримінації через неконкурентноспроможність отриманих знань.

Нормативно-правовими актами в сфері трудової дискримінації правового регулювання є: Конституція України, Загальна декларація прав людини, Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а також законодавчі акти України у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина. В Україні і в наш час вносяться зміни до законодавчих документів через намагання якомога краще відповідати Європейським стандартам. Навіть проект Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні» був організований з метою виконання плану дій для лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Ми можемо з різних сторін проаналізувати цей законопроект. З одного боку, такими діями наша країна малими кроками, але наближається до європейського рівня (у законодавчому аспекті), за нормативно-правовими актами Україна може вважатися Європейською демократичною державою, що захищає права та відстоює рівність громадян країни та іноземців. Проблема полягає у тому, що більшість законопроектів є лише на папері і не впроваджуються у реальному житті, що є значущою відмінністю від основної мети. З іншого боку, першопричиною даних законопроектів є не покращення наявної ситуації на ринку праці в Україні, а намагання офіційно, згідно нормативно-правових актів, відповідати європейським стандартам. Тобто ми помічаємо хибний стимул проведення реформ, що ніяк не може співпадати з висловом «Україна для людей». То ж головною ідеєю є те, що нам треба в першу чергу враховувати проблеми сучасності, потреби населення, реально оцінювати стан ринку праці і впроваджувати закони відповідно до ситуації, що склалася. Якщо на перший план ми поставимо потреби народу у питанні трудової сфери, визначимо недоліки та альтернативні шляхи їх подолання, приділятимемо належну увагу саме впровадженню цих законів та діяльності кожного суб’єкта трудових відносин відповідно до них. Саме ці заходи будуть діючими, бо по свої суті вони спрямовані на задоволення потреб населення і так як потрібно політикам - автоматично покращать авторитет нашої країни, підвищать рейтинги та дадуть привід називатися дійсно країною з європейськими стандартами.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Розвиток соціальної сфери України
Розвиток соціальної сфери є важливим елементом функцій соціальної політики. Стан соціальної сфери це важливий показник економічного і морального стану держави і народу. Особливої актуальності набуває розвиток соціальної сфери в умовах ...

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.