Розділи економіки

Аналіз основних показників дискримінації на ринку праці України

дискримінація ринок праця зайнятість

Як можемо встановити за даними таблиці 2.1, незважаючи на меншу питому вагу сільської молоді і у структурі економічно активної молоді, і у структурі зайнятості, рівні її економічної активності та зайнятості набагато більші, ніж міської (при сталому зростанні відповідних показників обох груп). Хоча в ухвалених законодавчих і нормативно-правових актах належного рівня уваги сільській молоді не приділено. Відтак, вона більше розраховує в своїй успішності на власні сили, аніж на владну підтримку.

Щодо вікової дискримінації населення старшого віку, то ознайомившись із доробком вчених Харківського інституту соціальних досліджень, ми отримали таку інформацію, що у 2012 році майже 45% працездатних українців відчували на собі дискримінаційний тиск через їхній вік. Дослідження проводилося у формі опитування. Результати показали, що із віковою дискримінацією в Україні зіткнулися майже половина людей, а саме:

, 5% - з трудовою дискримінацією при влаштуванні на роботу,

,5% - у процесі роботи

% - при звільненні.

В основному від вікової дискримінації на ринку праці в основному страждають люди, віком від 45 до 60 років. Також була визначена група ризику, яка склалася із працівників у сферах:

торгівлі

легкої промисловості

сільського господарства

сфери послуг

Також варто зосередити увагу на такому виду дискримінації, як дискримінація за сексуальною орієнтацію. Головною проблемою цієї дискримінації є те що вона часто пов’язані не тільки з утиском прав на робочому місці, а й відкритому приниженні чи навіть невиправданою поведінкою відносно представника сексуальних меншин. В Україні існує інформаційно-правозахисний Центр людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією «Наш світ», який приймає скарги від населення щодо порушення їх прав (не тільки відносно соціально-трудових відносин) та у судовому порядку розглядає дані критичні ситуації, що склалися, а також Центр намагається у законодавчому порядку все більше захистити права цього кола людей.

Після проведення Центром опитування виявилося, що 34% респондентів зазнавали утисків на робочому місці у зв’язку зі своєю сексуальною орієнтацією. Також 36% опитаних були вимушені звільнитися через несприятливий психологічний клімат в трудовому колективі, в 26% випадках людям відмовляли в прийомі на роботу або також звільняли, а у 21% респондентів причиною звільнення була відмова керівництва захистити людину від нападок з боку колег.

Тому на основі опублікованих даних 2013 року «Звіту ЛГБТ-вектор України», ми дізналися, що за період з листопада 2011 року по кінець 2012 було зафіксовано 5 випадків дискримінації у цій сфері: в 3 випадках це виразилося в незаконному звільненні, в 3 - у невиплаті заробітної плати або неповерненні трудової книжки, в 2 випадках була розголошена конфіденційна інформація про сексуальну орієнтацію, а в 1 випадку людина піддалася образам з боку начальства у зв'язку зі своєю сексуальною орієнтацією. У 3 випадках потерпілі намагалися притягти порушників до відповідальності, в 2 - з частковим успіхом. В обох частково успішних випадках вдалося відстояти матеріальні інтереси потерпілих, проте довести дискримінаційний характер звільнення не вийшло через небажання свідків (співробітників постраждалих) свідчити проти свого начальства [24, 48].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.