Розділи економіки

Аналіз основних показників дискримінації на ринку праці України

Як бачимо, за показниками можливості зайнятості, то жінки так як і чоловіки показують майже однакове співвідношення. Найбільший рівень зайнятості показали: Донецька обл. - 972 тис. жінок та 1023,4 тис. чоловіків, Дніпропетровська обл. - 784 тис. жінок та 783,3 тис. чоловіків, м. Київ - 692 тис. жінок та 708,5 тис. чоловіків та Харківська обл. - 600,5 тис. жінок та 768,5 тис. чоловіків відповідно. Найнижчими показниками володіють: м. Севастополь - 89,5 тис. жінок та 89,7 тис. чоловіків і Чернівецька обл. - 185,4 тис. жінок та 200 тис. чоловіків. На макроекономічному прояву дискримінації щодо зайнятості не помічаємо, трішки менша кількість зайнятих жінок може пояснюватися не лише дискримінаційною політикою роботодавця,а й небажанням самих жінок працювати. Адже в нашій країні ще збереглися традиції щодо матері-берегині вогнища, тобто деякі жінки добровільно не є зайнятими економічною діяльністю, а повністю присвячують себе вихованню дітей, тобто домогосподарки.

Дуже цікавим є показник вивільнення чоловіків і жінок у 2011 році, де майже у всіх областях України частка вивільнених жінок ненабагато, але була вищою ніж у чоловіків. Зрозуміло, що коли постає питання вивільнення між чоловіком і жінкою, в більшості випадків роботу залишає жінка. Щодо звільнення жінки з ініціативи роботодавця, хоча воно заборонено законодавством за визначених умов звільняти вагітну жінку, жінку-одиначку з дитиною до 14 років або інвалідом, але багато роботодавців знаходять інші причини звільнення чи усунення з посади людей жіночої статі. То ж побачимо зазначену тенденцію на наступному графіку (Рис. 2.2):

Рис 2.2 Кількість вивільнених по регіонах чоловіків та жінок

Даний графік доводить нашу думку щодо упередженого ставлення до жінок у питанні звільнення з роботи, ми бачимо, що по всіх регіонах України в більшості випадків з роботи йде жінка. Лише у Волинській та Чернівецькій областях кількість вивільнених чоловіків і жінок є однаковою і становить 0,6 тис. осіб. Також можна додати, що ставлення роботодавців до працівниці, що йде в декрет, в Україні вельми неоднозначне.

Варто зазначити дані про співвідношення кількості зайнятих чоловіків і жінок за такою професійною групою, як законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). За показниками Статистичного збірника про Економічну активність населення України 2011 року (Див. додаток Б) ми визначили, що кількість працюючих жінок за цією професійною групою становить 642,3 тис. осіб, а чоловіків - 960,7 тис. ос. Якщо порівняти ці дані у процентному співвідношенні, то отримаємо, що 40% жінок і 60% чоловіків працюють на посадах державних службовців, менеджерів, керівників і т.д. (Рис. 2.3)

Рис 2.3Кількість зайнятих чоловіків та жінок у професійній сфері

Як зазначатиметься у ІІІ розділі у Саміті тисячоліття ООН Україна повинна забезпечити співвідношення представників різної статі у представницьких органах влади та вищих щаблях виконавчої влади на рівні не менше 30% до 70%. То ж ми бачимо, що на даному етапі це співвідношення становить 40% жінок до 70% чоловіків і зобов’язання повністю виконується. Але якщо розглядати зазначені показники з точки зору, що працюючих чоловіків і жінок повинно бути 50 на 50 відповідно, то можна зазначити про прояви гендерної нерівності на посадах високо службовців та в органах державної влади.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Суспільні блага
Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити ...

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.