Розділи економіки

Детінізація фінансових потоків

Певні кроки у напрямі детінізації фінансових потоків уже зроблено. Податковий кодекс, який прийнято на виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., передбачає перехід до загальної системи оподаткування прибутку страховиків. Це сприятиме зменшенню масштабів "схемного" страхування через значне здорожчання зазначених схем, що зробить невигідним їх використання для мінімізації оподаткування низкою підприємств.

Комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджено програму попередження фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які використовуються для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У рамках реалізації цієї програми визначено ознаки фіктивності цінних паперів та деривативів до яких належать: відсутність емітента за місцезнаходженням; нерозкриття регулярної інформації відповідно до законодавства.

Відповідно до зазначеної програми також виявлено такі недоліки, як: відсутність чистих доходів; переважна частка фінансових інвестицій або дебіторської заборгованості у структурі активів емітента; випадки, коли кількість працівників емітента менша за двох осіб та середньомісячні витрати емітента на оплату праці менше законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати; відсутність бухгалтера або бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

Це уможливило моніторинг зазначених емітентів, осіб, пов’язаних з випуском та обігом фіктивних цінних паперів, і учасників фондового ринку, які здійснюють операції з ними. Зазначене дасть змогу зупинити у багатьох випадках обіг цінних паперів з ознаками фіктивності та скасувати їх реєстрацію. Внаслідок ужитих заходів, кількість "технічних" цінних паперів на фондовому ринку має зменшитися.

Разом з тим реалізація таких заходів є недостатньою для ліквідації схем мінімізації оподаткування, виведення ліквідних активів з компаній та грошових коштів за межі країни з використанням "технічних" цінних паперів. Для зменшення обсягів емісії та обігу "технічних" цінних паперів необхідно вжити також заходів щодо обмеження можливостей використання "технічних" акцій та посилення державного контролю за обігом векселів. Такими можуть бути наступні заходи.

. Запровадження єдиного державного реєстру виданих векселів та забезпечення доступу до нього державних органів, зокрема Державної податкової служби, Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, Державної служби фінансового моніторингу тощо. Такий реєстр уможливить здійснення моніторингу обігу векселів, оперативно перешкоджатиме видачі та використанню фіктивних векселів суб’єктами господарювання. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, кожен векселедавець зобов’язаний вести реєстр виданих векселів, єдиний державний реєстр виданих векселів можна сформувати на базі інформації,.

До такої інформації належать: вид, номер, дата та місце складання векселя, його номінальна сума, місце та термін платежу за ним, відомості щодо векселедавця, платника та першого одержувача векселя, відмітка про стан платежу та П.І.Б. особи, що підписала вексель.

. Вивчення правомірності та доцільності здійснення операцій з купівлі-продажу векселів страховиками. Зважаючи на значні обсяги операцій з векселями у страхових компаній та практику використання їх у тіньових схемах, Державна податкова служба спільно з Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг мають опрацювати наявність у страховиків підстав для проведення операцій з купівлі-продажу векселів та його законодавчого врегулювання з урахуванням загроз та ризиків використання векселів у тіньових схемах.

. Доповнення вимог щодо формування статутного капіталу компаній, для яких мінімальний обсяг статутного капіталу та сума, яка має бути сплачена у грошовій формі, встановлюються на законодавчому рівні, вимогами щодо складу активів. Зокрема, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг мають розглянути доцільність встановлення на законодавчому рівні вимог щодо складу активів торговців та страховиків з метою унеможливлення виведення ліквідних активів з компаній після їх внесення до статутного фонду з використанням "технічних" цінних паперів.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Структура та управління ЖКГ у Запорізькому регіоні
Житлово-комунальне господарство - це одна з важливих та пріоритетних галузей національного господарського комплексу, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів та суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. ...

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
Капітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, - поєднує їх у про ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.