Розділи економіки

Тінізація фінансових потоків

Значні обсяги операцій з векселями у діяльності страховиків не лише формують умови для існування "схемного" страхування, але й негативно впливають на надійність ринку страхових послуг, стримують його розвиток.

Показники діяльності акціонерних товариств, створених у 2008-2010 рр. (рис.2.5) свідчать, що їх статутний капітал переважно сформований за рахунок фінансових інвестицій. При цьому у період кризи частка фінансових інвестицій збільшилася. Тільки незначна частка коштів, за рахунок яких був сформований статутний капітал, спрямовувалася на придбання основних засобів.

При цьому, якщо у 2008 р. фінансові інвестиції перевищували вартість основних засобів майже у 3,5 разу, у 2009 р. та 2010 р. фінансові інвестиції були більшими за вартість основних засобів у 8 та 25 разів відповідно. Зазначимо, що у 2009-2010 рр. ринкові ціни фінансових активів, зокрема ліквідних акцій, були значно нижчими, аніж у 2008 р., тому така тенденція не може були наслідком реалізації певної інвестиційної стратегії акціонерних товариств.

Така пропорція частково сформувалася через використання "технічних" цінних паперів та векселів під час формування статутного капіталу з метою штучного збільшення його розміру. Розглянемо загрози такої ситуації.

. Оскільки значна частка активів таких суб’єктів господарювання характеризується низькою ліквідністю, рівень їх економічної безпеки є низьким.

. Насиченість фондового ринку акціями таких компаній знижує його надійність та інвестиційну привабливість.

. Наявність акцій таких компаній на ринку створює умови для їх використання у схемах непродуктивного відпливу капіталу, ухилення від оподаткування та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Рис. 2.5 Окремі фінансові показники акціонерних товариств, створених у 2008-2010 рр., млрд грн.

Зазначені тенденції щодо складу активів акціонерних товариств, які створювалися у 2008-2010 рр., свідчать про високу ймовірність масових емісій "технічних" цінних паперів протягом зазначеного періоду. Тому з метою попередження їх використання у схемах непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПС та регулятори фінансових ринків мають вжити заходів щодо обмеження їх обігу.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Оцінка економічної безпеки підприємства ВАТ Південьзахідшляхбуд
Прогрес у розвитку інформаційних технологій стимулював розвиток всіх сфер бізнес-відносин, де підприємницька діяльність все більше почала розвиватися в бік конкурентоспроможних взаємин. Це, у свою чергу, призвело до необхідності перег ...

Теорія граничної корисності
Теорія граничної корисності, напрямок політекономії, що виникнуло в останній третині 19 в. Розробляли представники австрійської школи: У. Джевонс, Л. Вальрас, К. Менгер, Э. Бем-Баверк і ін. Відповідно до теорії граничної корисності, ці ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.