Розділи економіки

Тінізація фінансових потоків

Використання "технічних" цінних паперів за таких схем знижує надійність та рівень економічної безпеки суб’єктів господарювання та інвестиційної привабливості фондового ринку України "Технічні" цінні папери також використовуються для виведення грошових коштів за межі країни. Українське підприємство може продати нерезиденту "технічні" цінні папери за низькою ціною, а потім такі цінні папери купуються у нерезидента за високою ціною. Це дозволяє виводити грошові кошти за межі країни у вигляді оплати за зазначені цінні папери, які були придбані у нерезидента.

Така схема використовується для виведення коштів у офшорні юрисдикції (наприклад, Кіпр) і поряд з ухилянням від оподаткування є формою непродуктивного відпливу капіталу за межі країни.

"Технічні" цінні папери використовуються у "схемному" страхуванні. Операції з цінними паперами, зокрема з векселями, є ланкою у фіктивних схемах страхових компаній, завдяки яким кошти виводяться за межі країни або переводяться у готівку.

Показники діяльності страхових компаній у 2008-2010 рр. свідчать про наявність у страховиків значних обсягів операцій з векселями. За даними Державної податкової служби України (ДПСУ), за зазначений період сума валових внесків страхових компаній становила 44,6 млрд грн. Разом з тим їхні доходи, отримані від продажу векселів, за цей період становили майже 27,9 млрд грн, а витрати на купівлю векселів - 28,4 млрд грн. За даними контрольно-перевірочної роботи ДПСУ, певна частка "схемного" страхування є навіть у компаній, які мають репутацію класичних страховиків.

При цьому у чинному страховому законодавстві чітко не встановлено, до якого з видів діяльності, здійснюваних страховиком, належить купівля-продаж векселів. Так, відповідно до Закону України "Про страхування" предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

За економічною сутністю операції з купівлі-продажу векселів не належать до страхування або перестрахування. Купівлю-продаж векселів не вважають страхуванням або допоміжною діяльністю у сфері страхування згідно з національною та європейськими класифікаціями видів економічної діяльності.

Відповідно до національних класифікацій купівлю-продаж векселів відносять до фінансового посередництва та до допоміжної діяльності у сфері фінансового посередництва.

Операції з векселями також не належать до фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, оскільки у зазначеному Законі у переліку активів, у яких можуть розміщуватися кошти страховика, векселі відсутні.

Разом з тим певні страхові компанії взагалі не здійснюють діяльність щодо страхування, і при цьому мають значні обсяги операцій з купівлі-продажу векселів (рис.2.4).

Рис.2.4 Дані щодо страховиків, показники яких свідчать про фактичну відсутність у них страхової діяльності, млрд грн.

Так, за даними ДПСУ, показники діяльності 8-10 % страхових компаній (29 з 354 компаній - у 2010 р., 36 з 352 - у 2009 р. та 38 з 380 - у 2008 р.) свідчать про фактичну відсутність у них страхової діяльності. Сума внесків, залучених цими компаніями у 2008-2010 рр., становить 0,03-0,05 % від загального обсягу валових внесків, одержаних страховими компаніями. Разом з тим операції зазначених компаній з векселями у 2009-2010 рр. становили майже 50 % від загально обсягу операцій страховиків з векселями.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.