Розділи економіки

Динаміка тінізації ринку праці.

Інші дослідники констатують відсутність зв’язку між податковим навантаженням та масштабами тіньової економіки.

Зважаючи на специфіку тіньових відносин на ринку праці, оскільки суб’єктами цих відносин, поряд з бізнесом та державою, є працівники, загальні залежності між податковим навантаженням та масштабами тіньової економічної діяльності не можуть безпосередньо поширюватися на процеси тінізації оплати праці.

Зменшення податкового навантаження на оплату праці, що супроводжується переходом від прогресивної до фіксованої ставки оподаткування в Україні, виявило позитивні ефекти. Хоча у роботі О. Канцурова стверджується, що зниження шкали оподаткування фізичних осіб в Україні не вирішило проблеми виплати заробітної плати "у конвертах". У дослідженні К. Сабіріанової доведено, що реалізація такого заходу у країнах з перехідною економікою, зокрема в Україні, Естонії, Литві, Латвії, Росії, Сербії, Словаччині, Румунії та Грузії, зменшила обсяги тіньової економіки. Зрозуміло, що зазначений захід не ліквідував остаточно практику виплати заробітної прати "у конвертах". Разом з тим, його дієвість підтверджується не лише зменшенням масштабів тінізації оплати праці, а й ефектом трансформації механізмів конкуренції серед роботодавців на ринку праці. Дослідження О. Германової підтверджують, що нині під час співбесіди з потенційним роботодавцем, не лише сума, а й прозорість заробітної плати є одним з основних питань, що цікавить претендента на ту чи іншу посаду.

Зменшення масштабів тінізації ринку праці пов’язане з посиленням мотивації з боку працюючих та роботодавців щодо здійснення діяльності у легальному секторі економіки. Оскільки інтереси працівника та роботодавця щодо виплати неофіційної заробітної плати є дещо конфліктними, специфіка процесів детінізації оплати праці полягає у збалансуванні інтересів цих суб’єктів.

Міжнародний центр перспективних досліджень визначив втрати, пов’язані з перебуванням у офіційному та неофіційному секторах економіки. За існуючих умов ці втрати є меншими у неофіційному секторі. Такими втратами вважають:

позбавлення участі у соціальній системі (пенсійній, соціального захисту тощо), якщо громадянин не знаходить способу користуватися її благами, не сплачуючи внесків до неї;

ризик бути покараним;

докори сумління.

Проте, втрати від перебування у легальному секторі зазвичай є вагомішими. До таких втрат належать:

сума страхових внесків до відповідних фондів;

час, витрачений на з’ясування того, як саме декларувати свої доходи;

ризик, що навіть сумлінний платник податків буде покарний через певний свій "недогляд";

втрата деяких пільг, на які особа могла б претендувати, якби вона приховувала бодай частину свого доходу.

Враховуючи зазначену специфіку, однією із засад детінізації ринку праці має бути збільшення втрат роботодавця та працівника від перебування в нелегальному секторі економіки, спрощення процесів отримання та декларування реального доходу.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Оцінка інвестиційної привабливості регіону
В умовах глобалізації економічний розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний з підвищенням її інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів. Інвестиційна привабливість - це якісна та кількісна характеристика внутрішнього та ...

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.