Розділи економіки

Динаміка тінізації економіки України

Рис.2.2 Рівень тіньової економіки України, обчислений за різними методами 31, % ВВП.

Щодо останнього свідчить різке зростання показника тінізації економіки, розрахованого за методом збитковості підприємств (з 24 % до 30 %). При цьому зазначені кошти не спрямовувалися на вітчизняний споживчий ринок, про що свідчить незначне збільшення рівня тінізації економіки за методом "витрати населення - роздрібний товарообіг" (з 38 % до 40 %).

Динаміка рівня тінізації економіки за монетарним методом розрахунку у період спаду не є показовою, оскільки на неї суттєво впливав чинник масового вилучення коштів населенням з банківської системи через недовіру та негативні очікування. Проте, збільшення готівкових коштів у обігу потенційно є передумовою для підвищення рівня тінізації економіки у наступні роки.

У 2009 році депресія тривала і супроводжувалася подальшим збільшенням рівня тінізації економіки (до 39 %). Різке збільшення рівня тінізації економіки за електричним методом (з 26 % до 35 %) зумовлене такими чинниками:

збільшення частки тіньового виробництва через нерентабельність певних виробництв за умов легального сектору;

зростання обсягів виробництва підприємств нелегального сектору;

структурні зміни електроспоживання.

Останній чинник пояснюється тим, що еластичність електроспоживання за різкого падіння ВВП значно зменшується. Певна частка споживання електроенергії суб’єктами господарювання є умовно-постійними витратами, які у короткостроковій перспективі не залежать від обсягів виробництва підприємств. Крім того, обсяги споживання електроенергії населенням у короткостроковій перспективі не залежать також і від обсягів виробництва у реальному секторі. Так, за даними електробалансу України32, споживання електроенергії населенням у 2008 р. становило близько 30 % від загальних обсягів спожитої електроенергії, у 2009 р. - 39 %, у 2010 р. - 38 %. При цьому обсяги спожитої населенням електроенергії збільшилися незначно - з 31 млрд кВт год. у 2008 р. до 34 млрд кВт год. у 2009 р. У 2010 році спожито 37 млрд кВт год.

Існування такого "незнижуваного залишку" електроспоживання, котрий формується з електроенергії, є умовно-постійними витратами підприємств та споживається населенням, за різкого падіння ВВП не спричинює пропорційне зниження електроспоживання.

Розрив між легально отриманими доходами та витратами населення, про що свідчить збільшення рівня тінізації економіки за методом "витрати населення - роздрібний товарообіг" (з 40 % до 45 %), пояснюється зростанням обсягів тіньових доходів фізичних осіб.

Період посткризового відновлення характеризується формуванням умов для зменшення тінізації економіки, проте радикального покращення ситуації поки що не відбувається. Зменшення рівня тіньової економіки зумовлене переважно неможливістю повноцінного ведення бізнесу поза легальним сектором.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району
Актуальність теми дослідження курсової роботи полягає у тому, що житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших та пріоритетних сфер господарського комплексу України, яка забезпечує його життєдіяльність та значно впливає на ...

Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.