Розділи економіки

Динаміка тінізації економіки України

Аналіз тенденцій тінізації економіки України має засновуватися на кількісних оцінках рівня тінізації економіки та співвідношенні темпів зростання у тіньовій та офіційній економіці. Разом з тим існує кілька підходів до оцінки рівня тінізації економіки нашої держави, результати яких радикально відрізняються.

Обсяг економіки, яка безпосередньо не спостерігається (схема 1), за розрахунками Державної служби статистики України, останніми роками становить у середньому від 15 % до 18 % ВВП.

Хоча методологія цього показника погоджена з міжнародними стандартами, його значення сприймається експертами дещо заниженим. Крім того, зазначений показник не використовується у міжнародних порівняннях. Пояснюється це тим, що далеко не всі країни оцінюють економіку, яка безпосередньо не спостерігається, за всіма її складовими, а тому їхні порівняння можуть мати необґрунтовані висновки. Так, якщо порівнювати цей показник для України з аналогічними показниками інших країн, то обсяг економіки, яка безпосередньо не спостерігається, в Україні перебуває на рівні Польщі (16 %) та є меншим, аніж у Литві (19 %) та Російській Федерації (24 %).

Відповідно до розрахунків Міністерства економічного розвитку та торгівлі України обсяг тіньової економіки в Україні за останні 5 років становить від 28 % до 39 % ВВП. Зазначений показник розраховується різними методами, які враховують розбіжності між доходами та витратами населення, динамікою готівки у обігу та обсягами виробництва, використанням електроенергії та обсягами виробництва, а також динамікою цін факторів виробництва, готової продукції та рентабельністю виробництва. Разом з тим цей показник не пристосований для міжнародних порівнянь, оскільки його розрахунок ґрунтується на національних особливостях вітчизняної економіки та статистичної звітності за методом, який запропонував Ю. Харазішвілі. Зазначений метод заснований на використанні функцій сукупного попиту й пропозиції та реалізований у моделі "Альфа". За цим методом рівень тінізації економіки України коливається у діапазоні від 30 % до 40 % ВВП

Відповідно до розрахунків австрійського економіста Ф. Шнайдера рівень тіньової економіки в Україні становить 52,8 % від офіційного ВВП30. Цей показник широко використовується у міжнародних порівняннях. Разом з тим його динаміка не завжди точно аналізує вплив усіх чинників на рівень тіньової економіки.

Тенденції тінізації економіки в Україні за останні 4 роки характеризуються реакцією суб’єктів господарювання на кризові явища в економіці (див. рис.2.2). При цьому дані, отримані різними методами розрахунку рівня тіньової економіки, яскраво відтворюють поведінку різних агентів на різних етапах економічного циклу.

Збільшення рівня тінізації економіки на початку періоду кризового спаду у 2008 р. (з 28 % до 34 %) супроводжувалося зміною структури тіньового сектору. Розширення обсягів виробництва поза легальною економікою відбувалося переважно виходом у тінь легально працюючих підприємств, аніж розширенням діяльності у межах існуючого тіньового сектору економіки. За збереження пропорцій виробництва між легальним і нелегальним секторами економіки (про це свідчить майже стабільний рівень тінізації, розрахований за електричним методом, - 26-27 % ВВП), частина доданої вартості, утвореної у легальному секторі економіки, масово виводилася у тінь.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.