Розділи економіки

Чинники тінізації економіки України

Традиційно причиною тінізації економіки вважають надмірний податковий тягар. Проте ця думка, хоча вона і переважає, не повною мірою відтворює причини тінізації. Наприклад, в Україні загальне податкове навантаження на підприємство складає 55,5 %. Це досить високий показник. Разом з тим у Франції він найбільший серед європейських країн і складає 65,8 %, в Австрії податкове навантаження дорівнює 55,5 %, у Швеції - 54,6 %. Водночас масштаби тіньової економіки у країнах ОЕСР сягають лише 10-25 %16.

Отже, оподаткування не є першопричиною тінізації економіки.

Зниження податкового навантаження також не обов’язково зменшить тінь. У Греції, наприклад, податкове навантаження на підприємства дорівнює майже 47 %, разом з тим рівень тінізації в цій країні більший, аніж у середньому по Європі, і дорівнює близько 25%

Основними передумовами високого рівня тінізації національної економіки залишаються неефективний інституціональний базис регулювання підприємництва та незадовільні умови здійснення підприємницької діяльності.

За глобальним індексом конкурентоспроможності Україна у 2011 р. посіла 89-е місце серед 139 країн світу17. Експерти ВЕФ ситуацію з інституційним розвитком України визнали основною проблемою.

За компонентою "Інститути" Україна погіршила свій минулорічний результат (120 місце з 133 країн) ще на 14 позицій. Це пов’язано з надзвичайно низькими оцінками експертів ситуації у сфері захисту прав міноритарних власників (138 місце), ефективності законодавчих органів у регуляторній сфері (138 місце), захисту прав власності (135 місце), незалежності судової влади (134), тягаря державного регулювання (125), довіри до правоохоронних органів (122), організованої злочинності (116), прозорості державної політики (114) тощо.

За показником легкості здійснення підприємницької діяльності 18 у 2011 р. Україна посіла 149 рейтингову позицію серед 183 країн світу, що, зокрема, визначалося низькою ефективністю оподаткування (181 місце), складністю процедур одержання дозволу на будівництво (180), реєстрації власності (166) тощо.

Рис. 2.1 Структура показника економічної свободи України в 2011 р.

Аналітичні оцінки, отримані на основі модельних розрахунків свідчать, що до найістотніших чинників тінізації національної економіки належать наступні.

. Суперечливість та дублювання законодавчої та нормативно-розпорядчої бази в окремих секторах, що відтворює низький рівень структурних компонентів індексу економічної свободи (рис.2.1) та зростання тінізації.

. Недієвість організаційно-інституціональних механізмів антикорупційного законодавства. За даними міжнародної неурядової організації "Transparency International", Індекс сприйняття корупції в Україні у 2010 р. становив 2,4 пункту, що відповідає 134 місцю у рейтингу серед 178 країн світу.

Поліпшення значення цього показника (у 2009 р. - 2,2 пункту), зумовлене розробкою Національної антикорупційної стратегії на 2011-2014 рр., Законів України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", що підтверджує наміри уряду України протидіяти цьому явищу.

За даними Глобального барометра корупції, кожний третій житель України у 2010 р. давав хабара, у цьому у 2010 р. зізналися 34 % опитаних, що свідчить про негативні тенденції. У 2010 році свідками корупції стало у 1,5 разу більше громадян, аніж раніше.

При цьому спостерігається позитивна тенденція серед населення: 7 з 10 осіб готові повідомити про випадки корупції (проти 4 з 10 - у 2009 р.), що свідчить про готовність населення підтримати дії уряду у боротьбі з корупцією.

Проте, 60 % населення країни заходи, які проводить уряд щодо протидії корупції, вважає неефективними.

. Недосконалість судової та правоохоронної системи, що позначається на низьких оцінках експертів Світового економічного.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Соціальний захист населення України стан, проблеми та шляхи вирішення
В умовах розбудови української державності та розвитоку ринкових відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення України. Виникає зростання потреби в ефективному соціальному захисті викликане погіршенням добр ...

Розрахунок техніко-економічних показників стержневого відділення ливарного цеху сталевого лиття масою від 700 до 14000 кг
Значення ливарного виробництва в промисловості надзвичайно велике: майже всі машини та прилади мають литі деталі. Немає такої галузі машинобудування, приладобудування, будівництва, де не застосовували б виливки. Лиття є одним з най ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.