Розділи економіки

Сучасний рівень розвитку житлово-комунального господарства Донецького економічного району України

комунальний жкг донецький регіон

У сфері ЖКГ України зайнято 5 % працездатного населення країни, які обслуговують близько 25 % основних фондів держави. Понад 14,2 тис. спеціалізованих підприємств та організацій різних форм власності надають споживачам 40 видів житлово-комунальних послуг.

Житлово-комунальне господарство Донецької області - це майже 650 підприємств, з яких 105 - недержавної форми власності, чисельність працівників складає біля 60 тисяч. На обслуговуванні 50,2 млн. м² житла комунальної форми власності, 20,1 тис. км водопровідних та 7,0 тис. км каналізаційних мереж, 3,6 тис. км (в двотрубному обчисленні) теплових мереж, 2 013 котелень, 427 од. водопровідних та 297 од. каналізаційних насосних станцій, 59 од. каналізаційних очисних споруд.

Офіційні статистичні дані Державної служби статистики свідчать про те, що підприємства ЖКГ України у 2004-2012 рр. працюють збитково.

Вартість житлово-комунальних послуг для населення України невпинно зростає. На сучасному етапі середньостатистична українська сім’я витрачає на оплату житлово-комунальних послуг приблизно шосту частину свого доходу, а в деяких регіонах (Волинська, Чернівецька, Чернігівська, Тернопільська області) - п’яту частину (див. додаток А).

Найбільший рівень вартості послуг спостерігається у Запорізькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Донецькій областях. Підвищення вартості послуг спричинено об’єктивними обставинами: підвищення цін на енергоносії, неефективність споживання енергоресурсів, гострий дефіцит фінансових ресурсів, що не дає підприємствам змоги вчасно реконструювати і вдосконалювати системи, переважна частина яких перебуває в аварійному стані, борги споживачів.

Однією з проблем ЖКГ є несплата споживачів за надані послуги. За підсумками 2012 р. обсяг сплачених житлово-комунальних послуг склав 35,8 млрд. грн. (97,8 % нарахованих за цей період сум). Серед регіонів найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Одеській, Закарпатській, Львівській та Хмельницькій областях, найнижчий - у Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській і Луганській областях (від 94,1 до 95,3 %).

Одним із чинників, що впливає на ринок послуг ЖКГ є стан основних фондів, значна частина яких належить житловій сфері. Фонд житла в Україні складає 10,9 млн. будинків загальною площею 1 072,2 млн. м², у тому числі у комунальній власності знаходиться 260,6 тис. будинків, що складає 9,8 % всього фонду житла. Забезпеченість у середньому по Україні міського мешканця житлом складає 21,6 м² загальної площі, сільського 25,1 м². Характеристику фонду житла України наведемо у таблиці додатку Б.

Треба відмітити, що значна частина фонду житла знаходиться в незадовільному технічному стану. До категорії аварійних будинків в Україні віднесено 55,2 тис. будинків загальною площею 4,64 млн. м², тобто майже 1 % фонду житла, де постійно проживає 167,4 тис. мешканців.

Житло Донецької області теж знаходиться в тяжкому стані: 61 % житлових будинків було введено в експлуатацію у 1951-1990 роках. Щорічне обстеження житлового фонду показало, що його фізична зношеність до 40 % це - 21,2 % будинків, (або 49,1 % їх загальної площі). Решта будинків, а це біля 80 %, потребують ремонту, з яких 22 % - невідкладного капітального.

Дуже гострими на сучасному етапі є проблеми ліфтового господарства. Так, за даними Державного комітету статистики України ліфтове господарство України нараховує 86,2 тис. ліфтів, з них 30 % мають термін експлуатації 25 та більше років. У найбільш скрутному стані знаходиться ліфтове господарство Полтавської області, АР Крим, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Харківської та Херсонської областей.

В Донецькій області із 9 735 ліфтів - 4 434 ліфти відпрацювали нормативний термін експлуатації (45,5 %). Крім цього непрацюючі з різних причин 658 ліфтів потребують капітального ремонту.

Одним з головних напрямків реформування житлово-комунального господарства і альтернативних форм утримання житла є створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Вивчення практики функціонування ОСББ доводить, що створення таких об’єднань більш повною мірою забезпечує реалізацію мешканцями будинків своїх майнових прав, надає їм можливість реально впливати на ефективність утримання та обслуговування житла, а також в цілому на якість надання житлово-комунальних послуг.

В Україні процес створення ОСББ має дуже повільні темпи розвитку, але спостерігається позитивна динаміка (рис. 1).

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Інноваційна діяльність підприємства
Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування на ...

Рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України
Курсова робота описує сучасний рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України. Вважаємо, що саме ця тема є одна з найбільш актуальною в наш час. Тому що, по-перше, рівень розвитку цієї галузі є одним з показників ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.