Розділи економіки

Виявлення резервів підвищення продуктивності праці на СТО "Гавань"

Як економічна категорія продуктивність праці характеризує ефективність використання робочої сили і в загальному випадку відображає кількість споживчої вартості, створеної за одиницю часу (виробіток) або витрати робочого часу на виробництво одиниці споживчої вартості (трудомісткість). На практиці продуктивність праці, зазвичай, визначається як виробництво продукції в розрахунку на одного працівника основної діяльності.

Рис. 2.1 Динаміка продуктивності праці на СТО "Гавань"

Резерви зростання продуктивності праці - це можливості більш повного використання продуктивної сили праці, усіх факторів підвищення її продуктивності за рахунок удосконалювання техніки, технології, поліпшення організації виробництва, праці управління. Резерви тісно пов'язані з факторами зростання продуктивності праці. Якщо той чи інший фактор розглядати як можливість, то використання пов'язаного з ним резерву - це процес перетворення можливості в дійсність.

Рівень продуктивності праці залежить від ступеня використання резервів.

Резерви підвищення продуктивності праці безмежні, як і науко - технічний прогрес, удосконалення організації виробництва, праці й управління. Тому в кожній конкретний період треба використовувати ті резерви, що дають максимальну економію праці за мінімальних витрат.

З метою резервів підвищення продуктивності праці на СТО "Гавань" було проведено опитування працівників підприємства, основні результати якого представлені у таблиці 2.9:

Таблиця 2.9

Результати опитування працівників СТО "Гавань"

Питання

Відповідь (її питома вага)

1

Яким чином отримали роботу на підприємстві?

Через особисті зв’язки (20%)

Інші шляхи (80%)

2

Як відноситься до Вас керівництво?

Добре (90%)

Не звертає уваги (10%)

3

Як Ви оцінюєте інтенсивність праці?

Нормальна завантаженість (60%)

Нерівномірна завантаженість (40%)

4

Як Ви оцінюєте соціально-психологічний клімат в колективі?

Хороший (90%)

Незадовільний (10%)

5

Що заважає Вашій трудовій діяльності?

Низька заробітна плата (10%)

Нічого не заважає (90%)

6

Як Ви оцінюєте організацію Вашого робочого місця?

Хороша (80%)

Незадовільна (20%)

7

Чи підвищували Ви кваліфікацію?

Так (70%)

Ні (30%)

Аналіз результатів опитування виявив переваги і недоліки роботи з персоналом. Під час дослідження було опитано близько 30% працюючих (27 чоловік).

Результати опитування полегшили процес дослідження кадрової роботи, виявили її позитивні і негативні сторони. Так, на підприємстві віддають перевагу такому джерелу пошуку кандидатів на вакантні місця, як зовнішнє, про це говорять 80% опитаних, які отримали роботу, і лише 20% - через особисті шляхи. Даний показник (80%) необхідно збільшувати через залучення кандидатів із зовні. Залучення кандидатів є дорожчим, ніж підбір кандидатів з уже працюючих, нові люди зможуть принести щось нове в звичну роботу підприємства.

В статевій структурі персоналу переважають чоловіки - близько 60%. Отже, при проведенні кадрової роботи необхідно робити великий акцент на психологію чоловіків, адже від того, який колектив, чоловічий чи жіночий, в більшій мірі, залежить соціально-психологічний клімат.

На СТО "Гавань" 90% опитаних визначили психологічний клімат як "позитивний”, це говорить, що керівництво має можливості впливати на колектив, в тому числі на соціально-психологічний клімат. Проте необхідно досконаліше вивчити клімат в колективі.

На питання "що заважає працювати" 90% відповіли "нічого не заважає”. Ці результати говорять про відповідну організацію системи стимулювання. Адже незадоволеність оплатою праці знижує продуктивність праці. 80% працівників задоволені організацією робочого місця і працюють продуктивно.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці як категорія економіки праці на СТО Гавань
Продуктивність праці одна із найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Зростання продуктивності праці має велике господарське значення, оскільки підвищення ефективності використання тру ...

Побудова моделі дослідження витрат підприємства
Існує досить велика кількість способів, за допомогою яких підприємство може заробляти прибуток. І для кожного способу найбільш важливим фактором є фактор затрат, тобто тих реальних витрат, які повинне понести підприємство в процесі сво ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.