Розділи економіки

Організаційно-економічна характеристика СТО "Гавань"

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю СТО "Гавань". Діяльність підприємства регулюється Господарським Кодексом України, Кодексом законів про працю України, Конституцією України та іншим чинним законодавством.

ТОВ СТО "Гавань" було створено у червні 2001 року. Повна назва підприємства - Товариство з обмеженою відповідальністю СТО "Гавань". Місце розташування Товариства: Україна, 99053, Україна, м. Севастополь, вул. Вакуленчука , 37Б (район Гагарінський, Студмістечко).

У власності трудового колективу підприємства знаходяться основні засоби і оборотні фонди, продукція, що ними реалізується, доходи від діяльності підприємства, надання послуг технічного обслуговування та інше майно, яке забезпечує самостійну господарську діяльність і розвиток підприємства.

Джерелом формування майна товариства є грошові та майнові внески учасників; доходи від реалізації продукції, послуг, і інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків, та інше.

Головна мета, з якою було створено товариство, - отримання прибутку шляхом найбільш повного задоволення потреб громадян, підприємств у товарах та послугах, які надає Товариство.

Предметом діяльності ТОВ СТО "Гавань" є:

оптова та роздрібна торгівля автозапчастинами

виточування деталей автомобіля

технічне обслуговування;

надання посередницьких, інформаційних, консультаційних послуг;

діагностика автомобілів

Підприємство співпрацює із закордонними фірмами, для придбання автозапчастин та інших комплектуючих. СТО "Гавань" має 12 боксів для ремонту автомобілів та їх діагностики, також у 2005 році на базі СТО було відкрито магазин автозапчастин.

Таблиця 2.1

Предмет діяльності підприємства у 2011 році

За статутом

Фактично

оптова та роздрібна торгівля автозапчастинами

Здійснюється повністю

виточування деталей автомобіля

Здійснюється повністю

технічне обслуговування

Здійснюється повністю

діагностика автомобілів

Здійснюється повністю

фарбування автомобілів

Здійснюється повністю

Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокуповування, забезпечує соціальний розвиток і стимулювання працівників за рахунок накопичених засобів, несе повну відповідальність за результати власної господарської діяльності і виконання покладених на себе зобов'язань перед постачальниками і споживачами, бюджетом, банками, а також перед трудовим колективом згідно чинному законодавству.

Управління на СТО "Гавань" здійснюється у двох сферах: виробничо-технічній, коли виконуються роботи з організації, координації та регулювання виробничого процесу, та соціальній, коли регулюються взаємовідносини між учасниками виробничого процесу в умовах поділу і кооперації праці, формування відносин між управлінцями та виконавцями. Схему, що зображує систему управління на СТО "Гавань" зображено на рисунку 2.1.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (II пол. XIX ст. - поч. XX ст.)
Важко переоцінити вплив ідеї на долі цілих народів та цивілізацій. Наукові праці однієї людини або групи однодумців здатні за коротких період часу здійснити революційні зміни в фундаментальних засадах світосприйняття не тільки окремих ...

Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.