Розділи економіки

Актуальна проблема зайнятості

У січні-лютому 2013 року до служби зайнятості звернулось понад 24,9 тис. безробітних осіб, що на 10,7% більше, ніж у січні-лютому 2012 року.

Станом на 1 березня 2013 року статус безробітного мали 21,3 тис. осіб, з них 61,5% (13,1 тис. осіб) - мешканці сільської місцевості.

Потреба підприємств в працівниках у порівнянні з січнем-лютим 2012 року зменшилась на 30,6% і становила 2,6 тис. осіб.

Середня навантаженість на одне вільне робоче місце по області станом на 1 березня 2013 року становила 8 осіб, проти 5 на відповідну дату минулого року.

Обсяги працевлаштування незайнятих громадян у січні-лютому 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшились на 75,7% і становили майже 1,7 тис. осіб, рівень працевлаштування становив 6,7%.

Продовжувалась робота щодо створення сучасної, адаптованої до потреб суспільства державної системи професійної орієнтації населення та було проведено 1,8 тис. групових та масових заходів, в яких прийняли участь 27,0 тис. осіб.

У січні-лютому 2013 року за направленням центрів зайнятості навчались 2,3 тис. безробітних, що 23,5% більше, ніж у січні-лютому 2012 року. Рівень працевлаштування після профнавчання збільшився на 1,4% та склав 9,3%. Під конкретне замовлення роботодавців проходили навчання майже 0,7 тис. безробітних, що становить 28,7% від загальної кількості осіб, які навчались.

Організація робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. У січні-лютому 2013 року брали участь в таких роботах 0,5 тис. безробітних осіб.

Протягом звітного періоду активними заходами сприяння зайнятості охоплено 4,5 тис. осіб незайнятих громадян.

Створення нових робочих місць у 2013 році

За оперативними даними щодо утворення робочих місць у січні-лютому 2013 року в усіх сферах економічної діяльності створено 6212 робочих місць: у міській місцевості - 4671 робоче місце (75,2%), в сільській - 1541 (24,8%).

Із загальної кількості робочих місць 2454 одиниці (39,5%) утворено на підприємствах-юридичних особах; 1649 (26,5%) - за рахунок реєстрації підприємців-фізичних осіб; 2047 (33,0%) - за рахунок укладання трудових договорів; за рахунок фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно - 62 одиниці (1,0%).

Співвідношення створених робочих місць до ліквідованих у січні - лютому 2013 року становило 123,4%.

Подібні статті по економіці

Національне багатство, прибуток
Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів. До початку ХХ сторіччя темпи приросту використовуваних ресурсів зали ...

Калькулювання собівартості послуг в системі житлово-комунального господарства
В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємств. Обчислення цього показника необхідно для: оцінки виконання плану по даному показнику і його ди ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.