Розділи економіки

Пріоритети розвитку транспортного комплексу

Транспортно-дорожній комплекс Одеської області представлений усіма видами транспорту і включає морські торговельні порти, судноплавні компанії та судноремонтні заводи, розвинене залізничне та автодорожнє господарство, широку мережу автотранспортних, експедиторських підприємств, аеропортові та аеродромні комплекси, авіакомпанії, міжнародні поромні комплекси та переправи. В регіоні сконцентровано високопрофесійний кадровий ресурс галузі, науково-дослідні, проектно-конструкторські та навчальні заклади.

Таблиця 5. Вантажні перевезення за видами транспорту

Показники

2010 рік

2011 рік

Обсяг вантажних перевезень усіма видами транспорту - всього, тис. тонн

35701,3

39149,8

- залізничним

27940,0

31141,0

- автомобільним

4380,0

4878,1

- водним

3831,3

3130,7

Таблиця 6. Пасажирські перевезення за видами транспорту

Показники

2010 рік

2011 рік

Обсяг пасажирських перевезень усіма видами транспорту - всього, тис. осіб

314900,3

352359,7

- залізничним

33704,0

3429,3

- автомобільним

194100,6

198491,4

Транспортно-дорожній комплекс Одеської області представлений усіма видами транспорту і включає морські торговельні порти, судноплавні компанії та судноремонтні заводи, розвинене залізничне та автодорожнє господарство, широку мережу автотранспортних, експедиторських підприємств, аеропортові та аеродромні комплекси, авіакомпанії, міжнародні поромні комплекси та переправи. В регіоні сконцентровано високопрофесійний кадровий ресурс галузі, науково-дослідні, проектно-конструкторські та навчальні заклади.

Одним з пріоритетних напрямків реалізації стратегії економічного та соціального розвитку є використання існуючого та подальший розвиток і удосконалення транспортного та транзитного потенціалу області, створення сприятливих умов для внутрішніх та транзитних перевізників, збільшення валютних надходжень від експорту транспортних та інших послуг.

Враховуючи особливості галузі та її роль у процесах економічних і соціальних перетворень, зростання промислового та сільськогосподарського виробництва, збільшення обсягів будівництва, пожвавлення ділової активності населення, транспортна політика регіону спрямовуватиметься на задоволення зростаючих потреб суспільства шляхом:

ефективного використання транспортно-географічних переваг області у загальнодержавних інтересах для розширення експорту транспортних послуг;

розвитку внутрішніх та зовнішніх господарських зв'язків, задоволення попиту на послуги транспорту населення та суб'єктів господарювання, підвищення рівня його мобільності.

Основними завданнями розвитку транспортної галузі на період до 2015 року мають стати:

.максимальне використання транспортного потенціалу області для забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків держави, її становлення як ефективної транзитної території через створення конкурентоспроможних національних ділянок міжнародних транспортних коридорів;

.підвищення рівня координації функціонування та розвитку різних видів транспорту як складових єдиної транспортної системи;

формування транспортної системи регіону, яка б повністю задовольняла потреби у перевезеннях пасажирів і вантажів у межах області та забезпечувала зв'язок з іншими регіонами;

.оновлення рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури, удосконалення транспортних технологій, у тому числі розвиток прогресивних перевізних систем, заснованих на принципах логістики;

зниження транспортних витрат у вартості продукції, створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;

.забезпечення безпечного функціонування транспорту і зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище до рівня, що відповідає міжнародним нормам та враховує курортно-рекреаційні можливості області.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Організація і техніко-економічне обґрунтування роботи потокової лінії для виготовлення деталі типу кришка
Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Реформу ...

Організація потокового та непотокового виробництва
Актуальність теми дослідження. Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створю ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.