Розділи економіки

Обгрунтування потенційних можливостей підприємства ТОВ "Вініл" на основі SWOT-аналізу

Для того щоб розуміти зміст та поняття такого різновиду аналізу потенційних можливостей ТОВ "Вініл", як SWOT-аналіз, розглянемо його характеристику.аналіз - аналіз в стратегічному плануванні, що полягає в розділенні процесу виробничої та торговельної діяльності підприємства на чотири основні категорії:

- сильні сторони підприємства (Strengths); слабкі сторони підприємства (Weaknesses)

- можливості (Opportunities), що відкриваються перед підприємством;

- небезпеки (Threats), пов'язані з діяльністю підприємства [6,c.524].

Отже, розглянемо та проаналізуємо потенційні можливості розвитку ТОВ "Вініл" на основі категорій аналізу, що наведений нижче в табл.2.1.

Таблиця 2.1.аналіз ТОВ "Вініл"

Позитивний вплив

Негативний вплив

Внутрішнє середовище

налагоджена система технології виробництва, допоміжні сервіси

кадровий потенціал

Зовнішнє середовище

повне переоснащення або дооснащення власного виробничого циклу

вплив економічної та політичної ситуації в країні, налагодження співробітництва з нестабільними та недобросовісними постачальниками продукції

Внутрішнє середовище ТОВ "Вініл" визначається внутрішніми змінними, тобто ситуаційними факторами всередині підприємства.

Внутрішнє середовище, де працюють менеджери, містить в собі корпоративну культуру, організаційну структуру, технологію виробництва, всі будинки та споруди, які належать організації, машини та обладнання.

Сильними сторонами внутрішнього середовища ТОВ "Вініл" є достатньо добре налагоджена система технології виробництва. Наявність декількох ліній по виробництву продукції виключає можливість повної зупинки виробництва, якщо одна з ліній вийде з ладу, або буде потребувати технічно запланованого ремонту. Це є достатньо позитивним фактором ТОВ "Вініл", що дозволяє безупинно виробляти продукцію і не зупиняти її реалізацію.

Ще одним позитивним внутрішнім фактором є наявність на території фабрики допоміжних сервісів і виробництв, які значно скорочують часовий процес виробництва і реалізації, і зменшують залежність від інших підприємств, і організацій. Такими виробництвами є, наприклад, цех виробництва гафрокартонної тари для продукції, або лабораторія контролю якості сировини та вихідної продукції.

Слабкими сторонами внутрішнього середовища ТОВ "Вініл" є достатньо слабкий кадровий потенціал. Цей фактор охоплює як менеджерський склад підприємства так і штат працівників виробничого призначення.

Справа в тому, що виробництво шпалер є достатньо специфічним процесом і спеціалістів, які володіють спеціальною освітою у даній сфері достатньо мало. Тому підприємство змушене приймати на роботу осіб, які витрачають певний час на навчання специфіці виробництва, його особливостей та характеристик.

Зовнішнє організаційне середовище компанії "Вініл" містить елементи, які знаходяться за межами організації, але мають на неї суттєвий вплив. Це конкуренти, ресурси, технології та економічні умови. Зовнішнє середовище організації зазвичай ділять на два рівні: загальне середовище та середовище завдань.

Розглядаючи та аналізуючи зовнішнє середовище ТОВ "Вініл" за системою SWOT-аналізу, то по-перше необхідно зупинитися на можливостях підприємства у даному напрямку.

Потенційні можливості ТОВ "Вініл" у зовнішньому напрямку достатньо широкі за деяких умов.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Історія розвитку макроекономічної науки
Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.