Розділи економіки

Бізнес-планування як складова забезпечення розвитку торговельного підприємства

Бізнес-плани мають чітко окреслені часові межі, після закінчення яких визначені планом цілі й завдання мають бути виконані.

Таким чином, бізнес-план за своєю формою, на відміну від стратегічного плану, тяжіє до проекту з його конкретною переробкою і певною самодостатністю [5,c.480].

Вищевикладене дає підстави зробити висновки, що ринкова економіка і бізнес-план є взаємодоповнюючими складниками економічного механізму. Сучасний ринок і ринкові відносини не можуть перебувати поза сферою економічного планування. Нерозуміння важливості бізнес-плану стало для багатьох підприємств банкрутством. Це відбулося тому, що механізм управління (незалежно від об'єкта) складається з таких елементів: планування, організація, контроль і оперативне регулювання виконання плану. У сучасних умовах організувати виробництво і реалізацію продукції по-іншому неможливо.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
Сьогодні часто лунають заклики, що українське суспільство повинно дати принципові відповіді на стратегічні виклики часу. Але у чому, власне, полягають ці виклики? І що треба робити для адекватної відповіді? Розглянемо ці питання через при ...

Статистичні таблиці в аналізі сільськогосподарського виробництва
Вибраною темою для написання цієї роботи є „Використання статистичних таблиць в аналізі сільськогосподарського виробництва”, це зумовлено великим значенням цього статистичного елементу в системі зведення і групування матеріалів статист ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.