Розділи економіки

Удосконалення мотиваційного чинника підвищення продуктивності праці

Таблиця 3.1

Алгоритм нарахування оплати праці від валового доходу

у ПСП ім. Шевченка

Порядок розрахунку

Формула

Умовні позначення

1. Визначимо валовий дохід за попередні 3 роки

ВД=ВР-МВ

ВД- валовий дохід за попередні 3 роки Вр- виручка від реалізації за попередні 3 роки МВ- матеріальні витрати за попередні 3 роки

2. Визначаємо норматив оплати праціН- норматив оплати праці

ФОП- фонд оплати праці за попередні три роки

ВД- валовий дохід за попередні 3 роки

3. Видача авансу на протязі року

4. Визначаємо валовий дохід звітний період

ВДзп= Врз.п. -МВз.п.

ВДзп - валовий дохід за звітний період Врз.п -виручка від реалізації продукції за звітний період МВз.п. -матеріальні витрати за звітний період

5. Визначаємо фактичну оплату праці від валового доходу

ОПв.д.= ВДз.п. * Н

ОПв.д - оплата праці від валового доходу ВДз.п.- валовий дохід за звітний період Н- норматив оплати праці

6. Визначаємо суму оплати праці, що належить до кінцевого розрахункуОПк.р. = ОПв.д. - Авз.п.ОПк.р. -оплата праці, що належить до кінцевого розрахунку

ОПв.д. - оплата праці від валового доходу

Авз.п.- сума авансу,виданого за звітний період

7. Визначаємо суму оплати праці на 1 грн. авансу ОПна 1 грн.ав.= ОПна 1 грн.ав -оплата праці на 1 грн. авансу

ОПк.р.- оплата праці,що належить до кінцевого розрахунку

Авз.п. -сума авансу, виданого за звітний період

 

8. Здійснення кінцевого розрахунку пропорційно авансу

Джерело: сформовано на основі [32, с. 123]

кваліфікованими кадрами, здатними ефективно використовувати засоби виробництва, удосконалювати технології, впроваджувати прогресивні форми організації виробництва на основі широкого використання інновацій у господарській практиці. Пріоритетні шляхи підвищення продуктивності праці в конкретному підприємстві визначаються з урахуванням галузевих і регіональних особливостей. Правильне поєднання факторів, які забезпечують раціональне і ефективне використання земельних угідь, засобів виробництва і трудових ресурсів, є реальною умовою збільшення виробництва продукції та підвищення продуктивності праці персоналу аграрного підприємства. Рівень продуктивності праці формується під дією двох груп факторів: по-перше, тих, що впливають на урожайність або продуктивність худоби, а по-друге, таких, які змінюють затрати праці на гектар посіву чи голову худоби.

Оцінюючи людський капітал не як витрати, а як актив підприємства, варто зауважити, що правильність рішення про прийняття на роботу коштує дорого. Порівняно з придбанням машини, коли рішення приймається з виробничої необхідності, повноти її завантаження й економічності, при прийнятті на роботу нового працівника основним аргументом є спеціальні знання, які, на жаль, з часом стають застарілими. Недостатньо уваги приділяється спроможності кандидата в робітники його постійному навчанню, досвіду спілкування та готовності до співпраці. Ціна, яку платять підприємства за неграмотність і недостатню якість людського капіталу, дуже висока. Тому навчання кадрів - це не затрати, а необхідна умова постійного вдосконалення й можливості гнучкого використання робочої сили. Саме в такий спосіб можна досягнути гарантованої зайнятості, зниження плинності кадрів, що забезпечить значний економічний ефект і формуватиме у працівників бажання підвищувати ефективність роботи, не боячись звільнення. Як засвідчує практика, продуктивність робітника, що має намір змінити місце роботи, є на 20-25 % нижчою.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Історія розвитку макроекономічної науки
Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.