Розділи економіки

Аналіз господарської діяльності підприємства

За даними таблиці видно, що протягом останніх 3-х років (2010-2012 рр) підприємство поліпшило свою ділову активність, про це свідчить в 2012 році в порівнянні з 2010 роком збільшення обсягу виробництва продукції на -1588 тис.грн, чистого доходу від її реалізації на - 2330 тис. грн., або 11,5%. В цілому на підприємстві спостерігається тенденція до зростання прибутковості на - 2760 тис.грн, або більше як 3,2 рази, це є результат ефективного використання всіх ресурсів підприємства, і зокрема фінансових.

Важливими показниками, які співвідносять витрати з доходами, є коефіцієнти окупності та покриття витрат. Коефіцієнт окупності характеризує величину витрат, понесену підприємством для отримання однієї гривні доходу від продажу продукції.

В таблиці 2.10 проведемо аналіз ефективності діяльності підприємства за відносними показниками.

Таблиця 2.10

Показники окупності витрат ПСП ім. Шевченка

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. до 2010 р., +,-

1. Рентабельність активів майна

-8,7

0,9

9,4

18,1

2. Рентабельність залученого капіталу

-2,3

1,0

8,7

11,0

3. Рентабельність оборотних активів

-27,0

1,9

8,00

35,0

4. Рентабельність власного капіталу

-9,8

6,2

36,3

46,1

5. Рентабельність реалізованої продукції

11,5

31,2

24,7

36,2

6. Рентабельність операційної діяльності

-0,6

3,7

5,8

6,4

7. Рентабельність звичайної діяльності

-3,7

0,7

16,0

19,7

8. Чиста рентабельність продажу продукції

-5,0

0,9

28,1

33,1

9. Коефіцієнт покриття виробничих витрат

1,1

1,3

1,2

2,3

10. Рентабельність підприємства

-56,3

13,25

59,5

115,8

Показники таблиці свідчать про значне покращання окупності витрат підприємства. Зокрема, показники рентабельності активів майна підвищилися на - 18,1 пунктів, рентабельність залученого капіталу - на 11 пунктів, рентабельність оборотних активів - на 35 пункти, рентабельність власного капіталу - на 46,1 пункти, чистої рентабельності продажу продукції - на 33,1 пункти. Тобто підприємство більше отримує прибутку на 1 грн. витрат (активів, капіталу). Зростання показників рентабельності господарської діяльності на 115,8 пунктів свідчить про наявні резерви у використанні основних засобів, запасів, трудових ресурсів у господарській діяльності підприємства, тобто слід більше економно відноситись до загальновиробничих витрат та доцільності фінансових операцій.

Умови, за якими можна визначити тип фінансової стійкості підприємства узагальнено в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

Показники фінансової стійкості ПСП ім. Шевченка

Показники

Норматив

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. +, - до

2010 р.

нормативу

Коефіцієнт автономії

> 0,5

0,25

0,10

-0,10

-0,35

-0,6

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

за планом

3,09

22,27

0,72

-2,37

-

Коефіцієнт фінансової стабільності

> 1,0

0,34

0,11

- 0,09

-0,43

- 1,09

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

< 0,5

2,96

9,36

-11,24

-14,20

- 11,74

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

> 0,1

-1,34

-1,86

-3,15

+1,81

- 1,91

Коефіцієнт фінансової залежності

< 2,0

3,96

10,36

-10,24

-14,2

-12,24

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

> 0,5

0,2

-0,1

-0,6

-0,8

- 1,1

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Розрахунок техніко-економічних показників роботи сумішоприготувального відділення
Ливарне виробництво, одна з галузей промисловості, продукцією якої є відливки, що отримуються в ливарних формах при заповненні їх рідким сплавом. Річний обсяг виробництва відливок в світі перевищує 80 млн. т. Методами литва виготовляєт ...

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.