Розділи економіки

Досягнутий рівень ефективності виробництва та динаміка показників рентабельності підприємства

Економічна ефективність використання основних фондів характеризується системою показників.

Основними з них є: фондовіддача, фондомісткість, норма прибутку, фондозабезпеченість та фондоозброєність.

Фондовіддача - це вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн. основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення.

Фондомісткість - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на 1 грн. валової продукції.

Фондозабезпеченість підприємства - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь.

Фондоозброєність праці - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на одного середньорічного працівника. Норму прибутку визначають як відношення прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних фондів.

Таблиця 2.7. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів у ТОВ « Сухоліське»

Показники

2009р.

2010 р.

2011 р.

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

9015

7219

10896

Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. грн.

8963

5964

6571

Вартість валової продукції, тис. грн.

8886,9

7003,8

5904,9

Прибуток ( збиток ), тис. грн.

-1455

862

3832

Фондовіддача, грн.

0,99

0,97

0,54

Фондомісткість, грн.

1,01

1,03

1,46

Норма прибутку, %

8,1

6,5

22

Дані наведеної таблиці свідчать, що у 2009 році економічна ефективність використання основних виробничих фондів у ТОВ « Сухоліське» була найвищою, адже фондовіддача становила 0,99 грн., але протягом наступних років фондовіддача знизилася у 2010 грн. році до 0,97 грн, а у 2011 році до 0,54 грн.

Фондомісткість підприємства у 2011 році зросла до 1,46 грн., що є негативним явищем.

На рівень фондомісткості впливають різні фактори, пов’язані як із зміною обсягу продукції, так і з ефективністю використання основних виробничих фондів, особливо їх активної частини.

До таких факторів можна віднести продуктивність устаткування, коефіцієнт змінності, вартість одиниці устаткування, питому вагу машин і устаткування в загальній вартості основних фондів.

Ефективність виробництва - категорія, яка характеризує віддачу, результативність виробництва.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Монетарна політитика і її інструменти
На сучасному етапі розвитку багато які держави, також і Україна формують свої власні моделі державного регулювання. Зокрема в Україні цей процес ускладнюється тим, що вона повинна перебудовувати старі формації колишнього СРСР. Дуже важливи ...

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.