Розділи економіки

Досягнутий рівень ефективності виробництва та динаміка показників рентабельності підприємства

Економічна ефективність використання основних фондів характеризується системою показників.

Основними з них є: фондовіддача, фондомісткість, норма прибутку, фондозабезпеченість та фондоозброєність.

Фондовіддача - це вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн. основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення.

Фондомісткість - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на 1 грн. валової продукції.

Фондозабезпеченість підприємства - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь.

Фондоозброєність праці - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на одного середньорічного працівника. Норму прибутку визначають як відношення прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних фондів.

Таблиця 2.7. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів у ТОВ « Сухоліське»

Показники

2009р.

2010 р.

2011 р.

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

9015

7219

10896

Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. грн.

8963

5964

6571

Вартість валової продукції, тис. грн.

8886,9

7003,8

5904,9

Прибуток ( збиток ), тис. грн.

-1455

862

3832

Фондовіддача, грн.

0,99

0,97

0,54

Фондомісткість, грн.

1,01

1,03

1,46

Норма прибутку, %

8,1

6,5

22

Дані наведеної таблиці свідчать, що у 2009 році економічна ефективність використання основних виробничих фондів у ТОВ « Сухоліське» була найвищою, адже фондовіддача становила 0,99 грн., але протягом наступних років фондовіддача знизилася у 2010 грн. році до 0,97 грн, а у 2011 році до 0,54 грн.

Фондомісткість підприємства у 2011 році зросла до 1,46 грн., що є негативним явищем.

На рівень фондомісткості впливають різні фактори, пов’язані як із зміною обсягу продукції, так і з ефективністю використання основних виробничих фондів, особливо їх активної частини.

До таких факторів можна віднести продуктивність устаткування, коефіцієнт змінності, вартість одиниці устаткування, питому вагу машин і устаткування в загальній вартості основних фондів.

Ефективність виробництва - категорія, яка характеризує віддачу, результативність виробництва.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Інфляційні очікування
Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на ...

Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
Сьогодні часто лунають заклики, що українське суспільство повинно дати принципові відповіді на стратегічні виклики часу. Але у чому, власне, полягають ці виклики? І що треба робити для адекватної відповіді? Розглянемо ці питання через при ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.