Розділи економіки

Природно-економічна характеристика підприємства

Усі підприємства розрізняються по безлічі показників, тому при вивченні якої-небудь проблеми в окремому господарстві необхідно освітити його з економічної точки зору, щоб показати до якого типу воно відноситься, у якому напрямку спеціалізується і які його особливості.

Досліджуване підприємство ТОВ «Сухоліське» знаходиться в с. Сухоліси Білоцерківського району, Київської області. Село Сухоліси засноване в 1240 році, проживає в цьому селі близько 1150жителів. ТОВ «Сухоліське» розташоване на півдні області, в зоні Лісостепу. Клімат помірно-континентальний, теплий, з достатнім зволоженням. Зима м'яка; середня температура січня -6 ° C.

Літо тепле; середня температура липня від 18 до 20 ° C. Опадів ок. 600 мм в рік. Середньорічна кількість опадів - 500-600 мм, коефіцієнт зволоження 1,3. Середньорічна температура +6,9 °C. Середня тривалість безморозного (вегетаційного) періоду 160-170 днів. Переважають вітри західних і південно-західних напрямків.

У ґрунтовому покриві району переважають чорноземи, лугово-чорноземні на піднесених місцях - сірі лісові ґрунти. Також зустрічаються дерново-опідзолисті, могутні дернові ґрунти. Найбільшу площу займають чорноземи.

Подібні статті по економіці

Роль власності у соціально-економічних процесах
Україна як суверенна держава почала самостійно формувати власну економічну політику з часу проголошення своєї незалежності. Визначення основних напрямів цієї політики базується на принципах демократії, свободи підприємництва і відкритості ...

Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса
З часів зародження економіки, одна з напруженіших дискусій ведеться навколо питання: чи існує в економіці тенденція про довгострокову рівновагу з повною зайнятістю. Застосовуючи сучасну економічну мову, визначимо "як класичні теорії і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.