Розділи економіки

Науковий та науково-технічний прогрес на межі XIX-XX ст.

капітал рівновага монополія прогрес

Розвиток науково-технічного прогресу корінним чином вплинув на економіки та устрій суспільства в ХІХ-ХХ століттях. Поява нових технічних досягнень спричинила зрушення в економічній, суспільній та політичній сфера розвитку країн.

Поява більш досконалих та продуктивних засобів праці дозволила значним чином підвищити ефективність праці, що своєю чергою призвело до росту обсягів виробництва, зниження собівартості продукції, вивільнення значної маси людських ресурсів та спрямування їх творчого потенціалу в нові сфери розвитку суспільства.

Винахід нових та досконалих машин та технічних засобів спричинило бурхливий розвиток економіки, промисловості, освіти, транспорту, медицини та інше.

Сучасна науково-технічна революція, що почалася наприкінці ХІХ ст. - початку XX в., являє собою сукупність корінних якісних змін в засобах, технології, організації та управлінні виробництвом на основі нових наукових принципів. Ця революція підготовлена не тільки розвитком науки і продуктивних сил, а й тими соціальними змінами, які відбулися в суспільстві в результаті світового революційного процесу.

На відміну від промислового перевороту XVIII ст., що ознаменував перехід від мануфактурного до великого машинного виробництва, сучасна науково-технічна революція - це перехід до якісно нового вищого ступеня машинного виробництва - до великого автоматизованого машинного виробництва.

На відміну від системи машин XIX ст., що складалася з трьох елементів: машини-знаряддя, машини-двигуна і передавального механізму, сучасна автоматична система машин включає крім зазначених трьох ланок ще якісно нове - керуюче ланка. В останні десятиліття на основі керуючої ланки була створена принципово нова машина - керуюча, яка поступово перетворюється в самостійний тип системи машин. Перехід до чотири ланкової структури машин, що містять автоматичний пристрій, що моделює деякі мисленнєво-логічні функції людини, є вихідним пунктом сучасної науково-технічної революції.

Науково-технічний прогрес характеризується перебудовою технічної і галузевої структури економічного господарства. У процесі цієї перебудови створюються матеріально-речові передумови для наступного етапу - великого автоматизованого машинного виробництва. Перебудова відбувається у всіх елементах матеріального виробництва - в системі машин, в технології виробництва, в структурі всього народного господарства.

Науковий та науково-технічний прогрес передбачає використання передових наукових і технологічних досягнень в економіці з метою підвищення ефективності та якості виробничих процесів для більш повного задоволення потреб людей. це безперервне вдосконалення всіх сторін суспільного виробництва, на основі взаємообумовлених і комплексного розвитку та повсюдного використання Досягнення науки і техніки, для практичного вирішення соціально-економічних проблем. Іншими словами, це безперервний процес впровадження нових технологій, нових методів організації виробництва і праці, заснована на досягнення наукового знання.

Функції технічного прогресу поняття полягають у наступних твердженнях:

. Чим більше швидкість росту капіталу / вхід на одного працівника, тим більше швидкість вироблення на одного працівника або продуктивність праці.

. У рівновазі капіталу / вхід на одного працівника і вироблення на одного працівника ріст тією ж швидкістю, швидкість рівноважного росту.

. При зростанні ставки нижче рівноважного стану, темпів зростання виробництва в працівника більше, ніж темпи зростання капіталу / вхід на одного працівника.

. За ставками вище рівноважного стану, темп зростання виробітку на одного працівника менше, ніж темп зростання капіталу / вхід на одного працівника.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Теоретичні основи формування і використання капіталовкладень на підприємствах
Мета роботи: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств за перехідного до ринкових відносин періоду. ...

Комплексний студентський заклад ресторанного господарства на Лісовому масиві м. Києва
В останній час роль і місце ресторанного господарства в задоволені матеріальних і духовних благ населення постійно зростає. Широко розвинута галузь ПРГ забезпечує населення напівфабрикатами, готовою до вживання їжею, створюючи відпові ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.