Розділи економіки

Теорія А. Маршала (Кембриджська школа)

Альфред Маршалл (1842-1924) - англійський економіст, фундатор кембриджської школи, прихильник ідей вільної конкуренції і ринку, з ім'ям якого пов'язують становлення неокласичного напряму в економічній теорії. Власні доктрини виклав у праці "Принципи економічної науки", яка принесла йому світову популярність.

У 1908 р. з ініціативи А. Маршалла було введено новий курс за назвою "Есопотіся", який витіснив підручник Дж.С. Мілля. Свої економічні ідеї вчений виклав у 82 працях. Основні роботи А. Маршалла - «Економіка промисловості» (1889), «Принципи економікс» (1890), «Учення політичної економії» (1906), «Трактат про соціологію» (1916) «Промисловість і торгівля» (1919), «Гроші, кредит і комерція (1923).

У своїх дослідженнях використав математичні й графічні методи аналізу. Під впливом Г. Спенсера вважав еволюцію єдиною формою суспільного розвитку, поширюючи вчення дарвінізму на економічні відносини. Економічна теорія А. Маршалла є синтезом досягнень класичної науки (А. Сміта, Д. Рікардо, Дж.С. Мілля) і теорії маржиналізму.

Для методології А. Маршалла характерні:

дослідження процесів і явищ на рівні мікроекономіки (фірми, галузі) з позиції «чистої економічної теорії» та ідеальної моделі господарювання, можливої завдяки «досконалої конкуренції»;

еволюціонізм, або принцип поступового розвитку, основний зміст якого полягає в заперечуванні революційних стрибків, в визнанні еволюції єдиної формою розвитку економічних процесів і явищ;

поєднання в єдиної теорії методологічних здобутків класичної і маржинальної теорій. На думку А. Маршалла, існуючі методи досліджень самі по собі не можуть бути названими методами економікс. Але використання їх в різних ситуаціях по одному або в сполученні може бути корисним для науки;

функціональне дослідження процесів і явищ, яке дозволяє «бачити взаємний вплив усіх їх один на одного». Вчений вважав недоцільним (на відміну від своїх ортодоксальних попередників, класиків) вдаватися до визначень економічних категорій на основі причини, причинної обумовленості, що потребує «доведення» певних суттєвих розмежувань. На думку А. Маршалла, "в реальному житті немає чіткого розмежування між речами, які є капіталом і не є ним, які належать до насущних життєвих засобів і не належать до них, так само, як праця продуктивна і непродуктивна";

метод часткової рівноваги, який допускає при аналізі процесів і явищ абстрагування від інших другорядних проблем;

широке використання графічних методів дослідження в економічної теорії.

Метод Маршалла - метод часткової рівноваги. При розгляді ситуації всі елементи, крім одного, приймаються як постійні і ведеться спостереження за змінами цього одного елемента.

Концепція ціноутворення (попит і пропозиція) Маршалла: функція попиту на товар залежить від граничної корисності, а ціна попиту - не що інше, як грошова оцінка бажання. Далі автор формулює закон попиту, згідно з яким попит на товар зростає при зниженні ціни і зменшується при перевищенні ціни.

Маршалл ввів поняття "еластичність попиту" - функціональна залежність попиту від зміни ціни. Попит на товар еластичний, якщо він змінюється більшою мірою, ніж ціна товару. Після цього Маршалл досліджує ціну пропозиції як мінімальну ціну, за якою продавець згодний продати певну кількість товару за певною ціною. Ціна пропозиції визначається виключно витратами. Під останніми розуміється подолання небажання зазнати незручностей через тягар праці та жертву капіталу. Далі Маршалл представляє у графічній формі функціональну залежність ціни від попиту і пропозиції. Ціна рівноваги встановлюється на перетині кривих попиту і пропозиції.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Статистичне вивчення собівартості технічних культур
Собівартість продукції сільськогосподарського господарства складається з витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва землі, сільськогосподарських машин, обладнання та інших основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів ...

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.