Розділи економіки

Проблеми молодіжного безробіття та функціонування національного ринку праці в сучасних умовах

Останнього часу ситуація з молодіжною зайнятістю в Україні постійно загострюється. Питома вага молоді у загальній кількості безробітних досягла 30%. Про це було сказано 12 жовтня у Донецьку під час презентації результатів дослідження "Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання".

Молодь становить окрему частину ринку праці і розвивається не так як увесь ринок. З одного боку, вік сприяє високій мобільності, відкритості, сміливості у зміні та пошуку роботи. З іншого, молоді не вистачає відповідного досвіду, щоб бути конкурентноспроможною на ринку праці. Тому безробіття молоді (за статистикою, - це громадяни у віці від 16 до 30 років) є однією з найгостріших соціально-економічних проблем України. За останні роки питома вага молоді в загальній кількості безробітних досягла 30%. Так, станом на травень 2011 року, за даними Держстату України, в державі зареєстровано 549,2 тисяч безробітних, що становить 2% від усього населення країни працездатного віку. З них - 164,76 тисяч безробітних - молодь.

На основі вище сказаного можно зробити наступні висновки. В жодній програмі соціально-економічного, культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, затверджених відповідними місцевими радами, не передбачено окремого розділу, де б окреслювалися проблеми молодіжного безробіття, характерні саме для даного адміністративно-територіального утворення, а також шляхи його подолання:

) аналіз регіональних аспектів впровадження політики сприяння молодіжній зайнятості показав, що більш комплексна, системна та різноманітна робота з молоддю щодо забезпечення її робочими місцями та залучення до підприємницької діяльності проводиться в економічно активних регіонах нашої держави (Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Львівська області) на відміну від менш регіонів з меншим економічним потенціалом.

) питання молодіжної зайнятості та розвитку молодіжного підприємництва на засіданнях галузевих рад підприємців протягом 2010 року окремо не розглядалися.

) на засіданнях колегій в 6 облдержадміністраціях жодного разу не розглядалися питання щодо розв'язання проблем молодіжної зайнятості, сприяння розвитку молодіжного підприємництва у відповідному регіоні. 4) більшість молоді сьогодні не має змоги працевлаштуватися та застосувати набуті під час навчання професійні знання відповідно фаху. Враховуючи таку економічну ситуацію, молодь має бажання та хист до здійснення підприємницької діяльності, таким чином знизивши напругу щодо молодіжного безробіття.

) на жаль, у державі відсутня системна підтримка розвитку молодіжного підприємництва, а тим паче її інституційне забезпечення. Як правило, молодіжне підприємництво розглядається в контексті поліпшення усього підприємницького середовища в регіоні.

) місцеві та регіональні засоби масової інформації не стоять осторонь молодіжних проблем. Так, найчисельніші за накладом та рейтингом друковані ЗМІ у місті Донецьк - газети "Донбас", "Вечірній Донецьк", "Донецькі новини", "Салон" - висвітлюють проблеми молодіжного безробіття, зокрема незадоволеність рівнем заробітної плати, відсутність попиту на ринку праці та обмежені можливості кар'єрного росту - основні причини, які заважають молодим людям влаштуватися на роботу. Аналіз зазначеними газетами зайнятості молодих людей в регіоні свідчить, що ситуація на молодіжному ринку є досить нестабільною внаслідок високого рівня економічної пасивності молоді. Газета "Донбас" зазначила, що, на жаль, система національної освіти лише на 60% відповідає ринку праці.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Становлення економічної думки
Життя людей надзвичайно різноманітна, складна і суперечлива. Вона охоплює економіку, політику, культуру і т.д. Різні сторони суспільного життя вивчаються різними науками. Однією з таких наук є економічна наука. Економічна наука має тр ...

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.