Розділи економіки

Ринок праці: сутність, функції, елементи

Серед економістів існують рiзнi точки зору щодо змісту i економічної природи ринку праці. Основу розбіжностей складають предмети продажу: робоча сила або сама праця.

Марксистський напрям в економiцi відстоює точку зору, що предметом купiвлi-продажу на ринку праці є специфічний товар - робоча сила. Праця являє собою процес функціонування робочої сили, результатом якого є не тільки матеріальний продукт, що має споживчу вартість, а й суспільний продукт, що має вартість. Робоча сила має здатність створювати результати праці, що диференціюються як праця основна i добавлена.

Ринок праці - це система відносин обміну iндивiдуальної спроможності до праці на фонд життєвих благ, необхідних для її розширеного відтворення i розміщення працiвникiв у системі суспільного подiлу праці за законами товарного виробництва [5с,11].

Ринок праці - це один з ринків, на якому фірма повинна успішно діяти, щоб вижити. Ринок праці i ринок капіталу є основними видами ринків, на яких придбають фактори виробництва, а ринок продуктів (виробів) - це такий ринок, на якому продукція продається. На практиці, звичайно, фірма одночасно виступає на різних ринках (праці, капіталу, продуктів). Ринок праці є сферою реалiзацiї економічних iнтересiв власників засобів виробництва i робочої сили на взаємоприйнятних умовах. Економічні інтереси цих двох власників реалізуються в процесі праці, тобто в процесі функціонування робочої сили у поєднанні із засобами виробництва. У ході праці виявляється її результативність (ефективність). [14] Рівень функціонування ринку праці визначає такі умови: 1) попит та пропозиція на робочу силу певної якості (спецiальнiсть, квалiфiкацiя) 2) конкуренція на ринку праці.

) інфляція i рівень реальної заробітної плати.

) вартість робочої сили неквалiфiкованої праці.

) ціна робочої сили квалiфiкованої i розумовою праці.

) форми i методи найму робочої сили.

Ринок праці - це передусім система суспільних відносин, пов'язаних із купівлею і продажем товару “робоча сила”. Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками.

Особливість ринку праці полягає в тому, що він охоплює не тільки сферу обігу товару “робоча сила”, а й сферу виробництва, де найманий працівник працює. Відносини, що тут виникають, зачіпають важливі соціально-економічні проблеми, а тому потребують особливої уваги з боку держави[9с,12].

Ринок праці, як і будб-якй ринок діє за законами виробництва і основними з них є: закон вартості; закон попиту і пропозиції; закон грошового обігу; закон конкуренції.

Суб'єктами ринку праці є: покупці і продавці

Кожен з них має свою мету на ринку:

покупці хочуть, як найдешевше купити якісний товар і мати max ефект від його споживання.

продавці хочуть, як найдорожче продати і отримати max можливий прибуток.

Об'єктами ринку праці є: гроші і товари.

В якості товарів виступають предмети споживання, засоби в-ва, послуги, продукти інтелектуальної праці, інформації, зв’язок.

А в якості грошей виступають усі платіжні і розрахункові грошові документи.

Ринок, як система економічних відносин, яка регулює взаємовідносини виробників і споживачів виконує такі функції:

здійснює остаточне визначення вартості товару і встановлює ціну товару;

урівноважує ціни;

забезпечує безперервний процес суспільного відтворення, і є його важливим етапом.

стабілізує грошовий обіг, і сприяє його розвитку;

підтримує авторитет національної валюти;

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Статистичне вивчення собівартості технічних культур
Собівартість продукції сільськогосподарського господарства складається з витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва землі, сільськогосподарських машин, обладнання та інших основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів ...

Просторовий розвиток Одеської області
Метою виконання цієї роботи був аналіз просторового розвитку Одеської області. В ході дослідження Одеської області, я зробив аналіз загальних суспільно-економічних тенденцій за останні роки, дослідив перспективи розвитку пріоритетних г ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.