Розділи економіки

Основні напрямки виходу підприємства ТОВ « Альфа - Стар» з кризи

При розробці антикризової стратегії проводиться ретельний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу. Аналіз зовнішнього середовища з метою виявлення причин кризи можна розділити на: аналіз макросередовища, яку умовно ділять на чотири сектори: політичне оточення, економічне оточення, соціальне оточення, технологічне оточення;

аналіз конкурентного середовища за її п'яти основних складових: покупці, постачальники, конкуренти всередині галузі, потенційні нові конкуренти, товари - замінники.

Розглядаючи політичне оточення необхідно відзначити, що з виділенням Україні та інших республік в окремі суверенні держави різко змінилися ринки збут практично у всіх державах СНД, порушилися господарські зв'язки між підприємствами - постачальниками сировини і виробниками готової продукції. Встановлені митні бар'єри сприяли подорожчання комплектуючих, що поставляються з - за кордону, що збільшило собівартість продукції, що випускається. Багато галузей народного господарства переживають нині кризу. Криза взаємних неплатежів негативно позначається на діяльності підприємства, зменшується кількість замовлень на продукцію, що веде до зменшення обсягів продажів, прибутку, одержуваної підприємством.

Підприємство володіє висококваліфікованими кадрами в області торгівлі, але чисельність працівників ТОВ "Альфа - Стар" з кожним роком скорочується, основною причиною чого є невиплата заробітної плати. З-за матеріальних труднощів, які долаються підприємством, воно не в змозі впровадити нововведення , що значно знижує його конкурентоспроможність на ринку автомобільної продукції.

Розглядаючи конкурентне середовище, необхідно відзначити, що багато наших споживачі опинилися також у кризовому становищі, вони є неплатоспроможними, тому не можуть розрахуватися за поставлену їм продукцію, що значно знижує кількість обігових коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, і, у свою чергу, є причиною неможливості закупівлі нової продукції. До того ж такі споживачі в даний час використовують товари, придбані раніше. Тому відбулося зниження потенційної потреби в автомобільній хімії ТОВ "Альфа- Стар" на 36,7%. Основними конкурентами є ЧП "АМВ-Запорожье", VENOL , Platinum-auto , ИМПЕРИЯ-ПРАЙМ та ін.

Продукція ТОВ "Альфа-Стар" хоч і не поступається їм за якістю, надійності, технічним характеристикам, але ціна на продукцію ТОВ "Альфа-Стар" вище, ніж на зарубіжні аналоги, що пояснюється значною її собівартістю.

При аналізі зовнішнього середовища підприємстві значна увага приділяється оцінці ефективності поточної стратегії підприємства. Також розглядаються сильні і слабкі сторони, можливості та загрози для підприємства ззовні. Найзручніший і апробований спосіб оцінки стратегічного положення підприємства - SWOT-аналіз. Незважаючи на хорошу якість продукції, конкурентоспроможність продукції знижують високі ціни і витрати підприємства.

Криза є об'єктивною рисою і передумовою розвитку будь-якої макро і мікроекономічної системи. Кризові явища в діяльності підприємства виявляються у формі різкого загострення суперечностей, які виникають у процесі взаємодії окремих елементів економічної системи між собою і з зовнішнім оточенням [31].

ТОВ "Альфа-Стар" знаходиться в кризовому становищі. Про це свідчить зниження підприємством торгівельної діяльності, зниження фінансової стійкості. В даний час ТОВ "Альфа-Стар" є неплатоспроможним і фінансово нестабільним підприємством. Необхідно вживати термінових заходів для відновлення платоспроможності підприємства.

Такими заходами можуть бути:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація, планування та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва яєць
Птахівництво - одна з важливих галузей сільського господарства, яка забезпечує населення цінними продуктами харчування. Яйця, м'ясо молодняку і дорослої птиці курей, качок, гусей, індиків, а також такі продукти переробки, як яєчний пор ...

Статистичне дослідження
Статистика - це наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу. Отже, предмет статистики - кількісна сторона масов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.