Розділи економіки

Оцінка ринку збуту продукції

На запити споживачiв комбiнат виробляє продукцiю вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв, включаючи як загальноєвропейськi, так i нацiональнi стандарти країн Європи й Америки (Нiмеччини, Великобританiї, США й iн.). Продукцiя комбiнату, крiм традицiйних споживачiв у межах країн СНД та Балтiї, поставляється у бiльше нiж 60 країн свiту практично на всi континенти.

Поставка на комбiнат залiзорудної сировини проводилась в обсязi виробничої потреби. Усього за 2011 рiк поставлено 647,9 тис.т. аглоруди; 3212,0 тис.т. концентрату, 794,5 тис.т. обкотишiв; 409,4 тис.т. брухту чорних металiв, обсяг находження коксу склав 1598,9 тис.т. Забезпечення комбiнату вогнетривкими матерiалами протягом року проводилося задовiльно за прямими договорами iз Красногорiвським, Пантелеймонiвським i Часiвоярським вогнетривкими заводами, а також через комерцiйнi структури: «Мелт», «Далмонд» ТОВ «МД Груп», ТОВ КФ «Союз». Магнезiальними й переклазовугленцевi виробами, магнезитовим порошком комбiнат був забезпечений у повному обсязi. Для торкретування конвертерiв використовувався магнезитовий порошок ПАТ «Комбiнат Магнезит», а для футеровки конвертерiв використовувалися iмпортнi вогнетриви виробництва Туреччини та Китаю.

На початку 2011р. цiна на концентрат складала 887,09 грн., на аглоруду - 379,91 грн., на обкотишi -1 070,21 грн. на кiнець 2010р. цiнi на залiзорудну сировину склали: на концентрат - 974,69 грн., на аглоруду-701,6 грн., на обкотишi -1 158,43 грн.

По запитах споживачiв комбiнат виробляє продукцiю до вимог мiжнародних стандартiв. Продукцiя комбiнату постачається на всi континенти свiту. На всiх етапах сталеливарного i прокатного виробництва дiє система якостi вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2008. Ця система сертифiкована з одержанням вiдповiдних сертифiкатiв органiв сертифікації - Нацiонального Укрсепро i нiмецького TUV THURINGEN. За 2011 рiк комбiнатом було вiдвантажено 3133034,151т металопродукцiї у т.ч.:

. Чавун - 108408,89т., у т.ч.:

у страни Центральної /Схiдної Європи - 39974,8т.,

пiдприємствам України - 68434,09т.;

. Сортового прокату - 355168,808т:

у страни СНД - 104972,968т.,

у страни Схiдної Європи - 8456,96т.,

у страни Центральної/Пiвнiчної Европи - 1045,657т.,

у страни Африки/Пiвденної та Центральної Америки - 38211,338т.,

у страни Центральної Азiї та Близького Сходу - 90239,868т.,

пiдприємствам України - 112242,017т.;

. Заготовка квадратна - 2172389,851т:

у страни Центральної Азiї та Близького Сходу - 23719,77т.,

у страни Африки, Пiвденної та Центральної Америки - 14952,357т.,

пiдприємствам України - 2133717,724т.;

. Заготовка трубна -354423,73т., у т.ч.:

у страни Захiдної Европи - 57745,522т.,

у страни Центральної Азiї та Близького Сходу - 15998,534т.,

у страни Схiдної Азiї -13059,757т.,

у страни СНД - 2201,441т.,

пiдприємствам України- 265418,476т.;

. Кулi сталевi - 40865,907т., у т.ч.:

у страни Схiдної Європи-560,90т.,

у страни СНД - 64,09т.,

пiдприємствам України- 40240,917т.;

. Шпунт Ларсена - 10635,89т., у т.ч.:

у страни СНД - 10404,12т.,

пiдприємствам України - 231,77.;

. Рейки - 3010,44т., у т.ч.:

у страни СНД - 720,38т.,

пiдприємствам України - 2290,06т.;

Подібні статті по економіці

Поняття, типи і структура економічних систем
Тема даної курсової роботи "Поняття, типи і структура економічних систем". Для того, аби розкрити в повній мірі обраний напрямок, необхідно зрозуміти в чому полягає сутність економічної системи. Аби дати відповідь на дане за ...

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні
Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у регіональному розвитку продуктивних сил. Вихід української економіки з кризи пов'язаний передусім з відтворенням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу спря ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.