Розділи економіки

Рівень інституційних ризиків, характерних для обраного виду економічної діяльності

Комбiнат спецiалiзується на виробництвi крупносортного i середньосортного фасонного i сортового прокату загального i спецiального призначення, виробництвi трубної заготовки дiаметром 120 .300 мм для виготовлення труб нафтогазового сортаменту. Оснащений потужностями i спецiалiзованим устаткуванням для виробництва рейок для промислового транспорту i шахтних провiдникiв. Виробляє сталевi катанi кулi, у тому числi високої твердостi, дiаметром 40-60 мм для рудо-розмольних млинiв. Є єдиним в Українi по виробництву коритоподiбних шпунтових паль типу Ларсен, що застосовуються у будiвництвi i гiдротехнiчних спорудженнях, контактних рейок для метрополiтену, штаби для електролiзерiв, що застосовуються на алюмiнiєвих заводах. Є єдиним у свiтi виробником катаної вiсьової профiльної заготовки для залiзничного транспорту, яка пiсля вiдповiдної обробки реалiзується переважно на Пiвнiчно-Американському ринку. Основнi конкуренти в галузi: ПАТ «Арселор Мiттал» Кривий Рiг; ПАТ «Алчевський металургiйний комбінат»; ПАТ «Єнакiївський металургiйний завод»; ПАТ «Макiївський металургiйний комбінат»; ПАТ «Металургiйний комбiнат Азовсталь»; ПАТ «Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча»; ПАТ «Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського».

Основними причинами зниження обсягiв виробництва по вiдношенню до запланованих показникiв у 2012 р. була нестача фiнансування, а звiдти: недостатня та неритмiчна поставка сировини i палива, змiнення структури сировини, нестабiльна робота конвертерного цеху у 1-му пiврiччi 2012 р. За рахунок змiни цiн на покупну сировину, матерiали i їхнє транспортування, енергоресурси вiдбулося найбiльше збiльшення витрат [1].

Отже, основними ризиками, що впливають на діяльність підприємства є ризики зростання цін на сировину та матеріали, а також ризики недостатності фінансування. Так як ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» протягом останніх років був неприбутковим та отримував збитки, обсяг вільних коштів підприємства є незначним, а отже підприємство для подальшого розвитку та відновлення діяльності потребує зовнішнього фінансування. Також, через те, що на сьогодняшній день собівартість реалізованої продукції комбінату перевищує суму отриманого доходу, можна зробити висновок, що підприємство є дуже чутливим до зміни ці на сировину та матеріали. Зменшенню ризикiв i захисту дiяльностi з виробництва своєї продукцiї сприяє робота з постiйними партнерами, якi зарекомендували себе з найкращої сторони за перiод багаторiчної спiвпрацi.

Подібні статті по економіці

Стратегія сталого розвитку економіки України
План Маршалла (англ. Marshall Plan) - це програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни, висунута у 1947 держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом (вступила в дію у квітні 1948) [13]. Однією з цілей програми була п ...

Механізм державного регулювання зайнятості
Ринок праці і зайнятість населення займають особливе місце в системі ринкових відносин. Більшість економічних, соціальних, демографічних явищ, що протікають в ринковій економіці повністю або частково відображають процеси, що відбувают ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.