Розділи економіки

Рівень перспективності розвитку виду економічної діяльності

Металургійний комплекс є базовою галуззю економіки України, оскільки забезпечує понад 25% промислового виробництва і 34% загального експорту товарів. Стимулювання модернізаційних зрушень у металургійній промисловості сприятиме її розвитку на інтенсивній основі, досягненню позитивного ефекту у будівництві, машинобудуванні, розбудові дорожньо-транспортного комплексу, створенню нових робочих місць і формуванню передумов для стійкого економічного зростання.

Після падіння обсягів виробництва у металургійній галузі у 2008-2009 рр. на 12,3% і 26,7%, відповідно посткризовий період характеризувався відновленням зростання на рівні 12,2% у 2010 р. і 8,9% у 2011 р. Проте за підсумками 2011 р. докризових показників виробництва за усіма основними видам металопродукції ще не досягнуто (табл. 2.2). У 2012 р. обсяг виплавки сталі з напівфабрикатами становив 81,2% від рівня 2007 р., чавуну - 81,2%, прокату - 79,6%, труб - 78,6%, феросплавів - 60% [4].

Таблиця 2.2 - Обсяги виробництва основних видів металопродукції, млн т.

Найменування продукції

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Сталь з напівфабрикатами

43,7

38,2

30,3

33,3

34,5

35,5

Чавун

35,6

31,0

25,7

27,4

27,9

28,9

Прокат готовий чорних металів

24,5

20,5

16,1

17,6

18,3

19,5

Труби та профілі пустотілі

2,8

2,5

1,7

1,9

2,0

2,2

Феросплави

2,0

1,7

1,2

1,7

1,5

1,2

Аналіз показників зовнішньої торгівлі України продукцією металургійної промисловості у 2005-2012 рр. свідчить, що позитивне сальдо зовнішньої торгівлі продукцією металургійної галузі зросло у 1,5 разу (з 11,2 млрд дол. США у 2005 р. до 17,3 млрд дол. США у 2012 р.), що зумовлено, в основному, сприятливою зовнішньою кон’юнктурою. Поряд з позитивним фактом нарощування експорту металопродукції, його товарна структура залишається здебільшого сировинною. Значну частку (до 40 %) українського експорту металів у 2012 р. складали: чавун переробний у чушках, зливки, напівфабрикати з нелегованої сталі, феросплави, відходи та брухт чорних металів. Надмірне нарощування експорту металопродукції сировинного спрямування стримує розвиток наукоємних технологій сталеплавильного виробництва, не стимулює відмову від застарілого мартенівського способу виробництва сталі.

В останні роки суттєво зросли обсяги внутрішнього споживання металопродукції:у 2010 р. - у півтора разу проти 2009 р., у 2011 р. - на 36 % (табл. 2.3). Це стало можливим завдяки позитивній динаміці виробництва у супутніх галузях економіки (будівництві та машинобудуванні) та збільшенню обсягів державних інвестицій в інфраструктурні проекти (у т. ч. при підготовці до чемпіонату з футболу Євро-2012), що розширило попит на продукцію металургії [4].

Таблиця 2.3 - Динаміка внутрішнього ринку металопродукції в Україні

Показник

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Обсяги реалізації вітчизняної металопродукції, млрд грн.

94,7

109,5

141,0

177,1

127,4

179,2

232,8

у т.ч. експорт, млрд грн.

68,3

77,8

99,3

139,5

95,0

131,9

170,1

Внутрішнє споживання

Загальний обсяг (власна продукція плюс імпорт), млрд грн. / % до попереднього року

35,0/ 119

42,9/ 122

58,2/ 136

62,5/ 107

46,4/ 74

69,5/ 150

94,3/ 136

вітчизняна продукція, млрд грн.

26,4

31,7

41,7

37,6

32,9

47,3

62,7

% вітчизняної продукції у загальному обсязі внутрішнього споживання

75,4

73,9

71,7

60,2

70,9

68,1

66,5

імпортована продукція, млрд грн.

8,6

11,2

16,5

24,9

13,5

22,2

31,6

% імпорту в загальному обсязі внутрішнього споживання

24,6

26,1

28,3

39,8

29,1

31,9

33,5

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Просторовий розвиток Одеської області
Метою виконання цієї роботи був аналіз просторового розвитку Одеської області. В ході дослідження Одеської області, я зробив аналіз загальних суспільно-економічних тенденцій за останні роки, дослідив перспективи розвитку пріоритетних г ...

Оцінка демографічного потенціалу регіону
Основа кожної держави - це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його працересурсного та інтелектуального потенціалу, виробни ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.