Розділи економіки

Резюме інвестиційного проекту

Даний інвестиційний проект реалізується на базі металургійного підприємства Дніпропетровської області ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім Ф.Е. Дзержинського». Підприємство є одним з найбільших у даній галузі, виробляє продукцію як для задоволення внутрішнього попиту, так і на експорт. Комбiнат спецiалiзується на виробництвi крупносортного i середньосортного фасонного i сортового прокату загального i спецiального призначення, виробництвi трубної заготовки. Є єдиним в Українi по виробництву коритоподiбних шпунтових паль типу Ларсен, є єдиним у свiтi виробником катаної вiсьової профiльної заготовки для залiзничного транспорту, яка пiсля вiдповiдної обробки реалiзується переважно на Пiвнiчно-Американському ринку.

За останні роки тенденції щодо подорожчання сировини та метеріалів для виробництва продукції, а також нестача фінансування призвели до збитковості підприємства - ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» є нерентабельним, ефективність господарської діяльності падає, рівень собівартості перевищує суму чистого доходу від реалізації продукції.

У відповідності до Державної програми розвитку металургійного комплексу до 2020 р., металургійна галузь є однією з пріоритетних галузей розвитку України. Отже, відновлення ефективної діяльності ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» є стратегічно важливим завданням для економіки України. З цієї позиції можливе фінансування інвестиційного проекту заводу за рахунок деравних коштів, цільового фінансування.

Суть інвестиційного проекту полягає у переході технології виробництва ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» із застарілих методів виробництва сталі - доменого та агломераційного - на сучасне аглодомене виробництво. Перехід на нову технологію виробництва не призведе до зміни обсягів виробництва металопродукції, хоча виробнича потужність нового устаткування є більшою. Однак обсяги виробництва на ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» регулюються обсягом попиту на продукцію на ринку, а на даний час позитивних тенденцій щодо зростання попиту не прогнозується. Однак після переходу на нове устаткування буде отримана економія на витратах на суму 2221505 тис.грн. на рік через економію на сировині, матеріалах, паливі та електроенергії.

Перехід на нову технологію виробництва потребує придбання та встановлення нового обладнання - «ківш-печі» від виробника ПАТ «Акос-125». Дана установка має високі показники продуктивності при найменших витратах матеріалів та електроенергії. При цьому вартість придбання даної установки також найменша серед аналогів та становить 4505820 тис.грн.

Перехід на нове обладнання не потребує додаткових витрат окрім інвестиційних. На виробництві у новому аглодоменому цеху будуть зайняті працівники, що раніше працювали у агломераційному та доменному цехах.

За умови державного фінансування, інвестиційний капітал у сумі 546160 тис.долл. США (4505820 тис.грн. за поточним курсом) надається ПАТ «Дніпровський Метзавод» безкоштовно за умови повернення інвестованих коштів протягом 10 років.

Впровадження даного інноваційного проекту принесе ПАТ «Дніпровський Метзавод» 2221505 тис.грн. додаткового чистого прибутку. Сума кумулятивного дисконтованого грошового потоку за перші 10 років становить 8574134 тис.грн. З якого сума дисконтованого грошового притоку складає 13079954 тис.грн.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Методи керування діяльністю підприємства в ринкових умовах (на прикладі ПАТ Птахофабрика Південна)
На сучасному етапі розвитку економіки відбуваються глибокі зміни в усіх її сферах, що впливають на систему керування. Систему керування підприємства необхідно розглядати як динамічний процес, бо її форми,методи і функції перебувають пі ...

Стратегія економічної безпеки України
Вважаючи об´єктом стратегії соціально-економічну систему в цілому, а суб´єктом - державу як виразника інтересів суспільства, фундаментальним критерієм ефективності державної стратегії можна визнати національну безпеку, яка с ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.